Ny viden: Alarmerende mængder af plastaffald på tandklinikker

Engangsartikler af plast tjener et smitteforebyggende formål, men har miljømæssige konsekvenser. Britiske forskere konkluderer, at forbruget steg under COVID-19-pandemien, og appellerer til producenter og miljømyndigheder om i fællesskab at udarbejde procedurer for genbrug og genanvendelse.

Affald Tb.Dk
Tekst: Martin N, Mulligan S,, Fuzezi, P

Engangsartikler af plast blev introduceret på tandklinikker i 1950’erne, og siden da er forbruget steget støt med en foreløbig kulmination under COVID-19-pandemien i 2020’erne. Artiklerne tjener et smitteforebyggende formål, men efterhånden som plastforurening er blevet et globalt problem, kan de miljømæssige konsekvenser ikke negligeres.

Britiske forskere har været på skraldjagt og optalt og vejet alle engangsartikler af plast ved i alt 152 kliniske seancer på en tandlægeskole samt i tre forskellige klinikker i primærsektoren. Seancerne omfattede et bredt udsnit af de procedurer, der forekommer i tandlægepraksis (undersøgelser, rodbehandlinger, parodontalbehandling, fyldningsterapi, rehabilitering med faste og aftagelige proteser samt kirurgi). Registreringerne blev foretaget i efteråret 2019 og foråret 2020, altså både før og under pandemien.

I gennemsnit blev der brugt 21 forskellige engangsartikler af plast pr. seance

I gennemsnit blev der brugt 21 forskellige engangsartikler af plast pr. seance (inklusive opdækning og afrydning), og den samlede vægt af artiklerne udgjorde 354 gram. Forbruget af personlige værnemidler steg under pandemien fra 14 til 19 genstande pr. seance. Forskerne beregnede herefter, at den samlede produktion af plastaffald på britiske tandklinikker i 2020 udgjorde 27 tons. Heraf stod de ekstra personlige værnemidler i forbindelse med pandemien for knap halvdelen, men selv i et ”normalt” år ville affaldsmængden løbe op i 14,4 tons. 

Aktuelt ender plastaffaldet typisk i deponi eller i et forbrændingsanlæg, hvorved der i bedste fald kan udvindes en smule energi. En absolut uholdbar situation, og forfatterne appellerer derfor til producenter og miljømyndigheder om i fællesskab at udarbejde procedurer for genbrug og genanvendelse med henblik på, at tandplejens forbrug af engangsplast på sigt kan indgå i en cirkulær økonomi.

Martin N, Mulligan S, Fuzesi P et al. Quantification of single use plastics waste generated in clinical dental practice and hospital settings. J Dent 2022;118.103948.