Ny viden:

Stort potentiale for kunstig intelligens ved diagnostik af oral cancer

Det vil være en betydelig landvinding, hvis man kan forbedre den tidlige diagnostik af oral cancer ved hjælp af fx kunstig intelligens (AI). En international forskergruppe har publiceret en systematisk oversigt om anvendelse af AI ved diagnostik af oral cancer – med varierende resultater. 

Kunstig intelligens illu
Illustration: Shutterstock

Overlevelsesraten for oral cancer er 80 % i stadium I, men kun omkring 20 % i stadium III. Det vil derfor være en betydelig landvinding, hvis man kan forbedre den tidlige diagnostik af oral cancer ved hjælp af nye teknologier som fx kunstig intelligens (AI). 

En international forskergruppe har publiceret en systematisk oversigt om anvendelse af AI ved diagnostik af oral cancer. Oversigten er baseret på 14 tværsnitsstudier, et kohortestudie og et retrospektivt studie. Studierne er meget heterogene, idet de anvender forskellige former for AI og diagnosticerer oral cancer på forskellige niveauer fra cytologiske skrab til kliniske manifestationer. Resultaterne er også temmelig varierende. Nøjagtigheden varierer fra 60 % til 99 %, sensitiviteten fra 42 % til 98 % og specificiteten fra 65 % til 100 %. I en simuleret screening, hvor det gælder om at opfange personer med oral cancer og udelukke personer, der ikke har oral cancer, rammer AI i gennemsnit rigtigt i 80 % af tilfældene. I et enkelt studie ”konkurrerer” AI med 27 klinikere med særlig erfaring i diagnostik af oral cancer – og udkonkurrerer klinikerne. 

Oversigten er for nylig blevet kommenteret af en anden international gruppe, som påpeger, at en del af de inkluderede studier er af begrænset kvalitet og har høj risiko for bias. Samme gruppe konkluderer dog, at udviklingen inden for AI går hurtigt, og at det kun er et spørgsmål om tid, før AI er klar til rutinemæssig anvendelse i screening for og diagnostik af oral cancer.

Khanagar SB, Naik S, Al Kheraif AA et al. Application and performance of artificial intelligence technology in oral cancer diagnosis and prediction of prognosis: a systematic review. Diagnostics 2021;11:1004. 

Baniulyte G, Ali K. Artificial intelligence – can it be used to outsmart oral cancer? Evid Based Dent 2022;23:12-3