Dansk forskningsnyt:

Ikke forskelle i komplementaktivering ved parodontitis grad B og C

Kliniske forskelle i inflammationsgrad mellem parodontitis grad B og C skyldes ikke forskelle i komplementaktivering, konkluderer danske forskere. 

Instrument

Parodontitis grad C er klinisk karakteriseret ved en hurtigere sygdomsprogression end grad A og B, men det er ikke afklaret, om denne ændrede sygdomsaktivitet skyldes forskelle i de innate immunresponser mod biofilmens bakterier. 

Et vigtigt led i det innate immunrespons er komplementsystemet, der består af mere end 40 proteiner, som i komplicerede interaktioner deltager i nedkæmpelse af bakterier, rekruttering af immunceller og fjernelse af nedbrydningsprodukter i forbindelse med et immunrespons. 

Forskere fra Københavns Universitet (Odontologisk Institut), Rigshospitalet og Syddansk Universitet har undersøgt forekomsten af den centrale komplementkomponent C3 og de aktiverede nedbrydningsprodukter C3c og C3dg i saliva og plasma fra patienter med parodontitis grad B (n = 34), parodontitis grad C (n = 27) og raske personer uden parodontitis (n = 28). 

I saliva var der forhøjet forekomst af C3 og C3dg både hos patienter med parodontitis grad B og C sammenlignet med raske kontrolpersoner (P < 0,05) samt forhøjet forekomst af C3c hos patienter med grad C. I plasma var der forhøjet forekomst af C3c hos patienter med parodontitis grad B (P < 0,05), hvilket peger på, at parodontitis ikke alene er en sygdom, som påvirker de parodontale forhold, men også kan bidrage til systemisk lavgraderet inflammation. Der blev ikke fundet signifikante forskelle mellem grad B og C – hverken i saliva eller i plasma. 

Ifølge forfatterne tyder disse fund ikke på, at kliniske forskelle i inflammationsgrad mellem parodontitis grad B og C skyldes forskelle i komplementaktivering.

Damgaard C, Massarenti L, Danielsen AK, Graversen JH, Holmstrup P, Nielsen CH, Palarasah Y. Complement component 3 (C3) and its activation split-products in saliva associate with periodontitis. J Periodontol. 2022 Feb 26. https://doi.org/10.1002/JPER.21-0530. [Online ahead of print].