Internationalt forskningsnyt:

Intraossøs injektion kan være et alternativ til ledningsanalgesi ved fjernelse af tredjemolarer i underkæben

Intraossøs injektion kan give sufficient analgesi i forbindelse med fjernelse af tredjemolarer i underkæben, og metoden kan på grund af den kortere duration være mere behagelig for patienterne end ledningsanalgesi af nervus alveolaris inferior. Det konkluderer thailandske forskere i en systematisk oversigt med metaanalyse. 

Ved intraossøs injektion (IO) lægger man et depot af lokalanalgetikum i det trabekulære knoglevæv omkring den tand, der skal behandles, og dermed kan man opnå en mere kortvarig og lokaliseret bedøvelse end ved ledningsanalgesi til fx nervus alveolaris inferior. Men er intraossøs injektion lige så effektiv som ledningsanalgesi i forbindelse med kirurgisk fjernelse af tredjemolarer i underkæben? Det spørgsmål har thailandske forskere søgt at besvare i en systematisk oversigt med metaanalyse. 

Oversigten er baseret på fire randomiserede kontrollerede studier, hvor i alt 121 patienter hver fik fjernet to visdomstænder, den ene under konventionel ledningsanalgesi, den anden under intraossøs injektion. I begge tilfælde blev der anvendt articain som lokalanalgetikum. Alle tænder var af en sværhedsgrad, der nødvendiggjorde opklapning, knoglefjernelse og deling af tanden. 

Resultaterne bekræftede, at varigheden af bedøvelsen var signifikant kortere (56 minutter) ved intraossøs injektion end ved ledningsanalgesi. Derimod var der ikke forskel på de to injektionsmetoder med hensyn til anslagstid, effektivitet og forekomst af smerter under injektion eller operation. 

Forfatterne konkluderer, at intraossøs injektion kan give sufficient analgesi i forbindelse med fjernelse af tredjemolarer i underkæben, og at metoden på grund af den kortere duration kan være mere behagelig for patienterne end ledningsanalgesi af nervus alveolaris inferior. 

Kommentar

Tandlæge, ph.d., Jennifer Heather Christensen, Tandplejen, Aalborg Kommune, og Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

– Intraossøs injektion (IO) er en interessant metode til at opnå analgesi, især ved kortere indgreb, da man undgår udbredt blødtvævsanalgesi, som kan virke generende for patienten. 

Forfatterne konkluderer, at der er kortere varighed af IO kontra ledningsanalgesi, og at der samtidig ikke er forskel på anslagstid og virkning. Der er dog ikke målt på den postoperative smerteoplevelse, som kan forventes at være større, når bedøvelsen aftager hurtigere. 

Resultaterne fra de fire studier, der indgår i oversigten, viser stor heterogenitet, og ikke alle resultater er registreret i alle studier, herunder effekt, varighed og anslagstid. I et af studierne lægges bedøvelsen anderledes end i de øvrige tre studier, så det kan diskuteres, om resultaterne er umiddelbart sammenlignelige. Alle studier anvender QuickSleeper, en computerstyret analgesi med en roterende funktion, som letter indføringen af kanylen i knoglen. Resultaterne siger således ikke noget om udfaldet ved anvendelse af andre computerstyrede analgesier. 

IO lyder som et godt alternativ til ledningsanalgesi, men ud fra artiklen mener jeg ikke, at man umiddelbart kan anbefale at skifte ledningsanalgesi ud med IO. Der kræves flere studier, hvor der også bør måles på den postoperative smerte.

Kumar KC, Bhattarai BP, Subedi S. Comparison of anesthetic efficacy of intraosseous injection with conventional inferior alveolar nerve block in mandibular third molar surgery: a systematic review and meta-analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2022;133:e33-42.