Ny viden:

Sammenhæng mellem parodontitis, hjerteanfald og diabetes

Ny norsk befolkningsundersøgelse viser en sammenhæng mellem parodontitis, hjerteanfald og diabetes. Projektets leder understreger dog, at der er tale om et tværsnitsstudie.

Parodontitis

Norske forskere har gennemført en stor befolkningsundersøgelse i regionen Trøndelag. 4.933 tilfældigt udvalgte deltagere med en gennemsnitsalder på 52 år udfyldte spørgeskemaer om sociodemografiske forhold, livsstilfaktorer, medicinforbrug og erfaringer med sygdomme som fx type 2 diabetes og myokardieinfarkt. Deltagerne fik desuden foretaget en klinisk og radiologisk undersøgelse af tænder og mundhule og måling af højde, vægt, blodtryk, serumkolesterol og langtidsblodsukker (HbA1c). 

Der blev i analyserne kontrolleret for alder, rygning, serumkolesterol, livvidde og fysisk aktivitet

Forskerne undersøgte, om diabetes, forhøjet HbA1c og tidligere hjerteanfald kunne forudsige forekomst af parodontitis. Der blev i analyserne kontrolleret for alder, rygning, serumkolesterol, livvidde og fysisk aktivitet. Der blev fundet signifikante sammenhænge mellem svær parodontitis og diabetes (OR = 1,4), forhøjet HbA1c (OR = 1,5) og tidligere hjerteanfald (OR = 1,7). 

Projektets leder, Ida Stødle (Universitetet i Oslo) forklarer resultaterne således: Patienter med diabetes havde 40 % højere sandsynlighed for parodontitis end personer uden diabetes. Personer med forhøjet HbA1c havde 50 % højere sandsynlighed for parodontitis end personer med HbA1c-værdier under 48 mmol/mol. Endelig havde personer, der overlevede et hjerteanfald 70 % højere sandsynlighed for parodontitis end personer, der aldrig havde haft et hjerteanfald. 

Stødle understreger dog, at der er tale om et tværsnitsstudie, og at man derfor ikke kan drage konklusioner om årsagssammenhænge mellem de nævnte tilstande.

Stødle I. HbA1c-level, diabetes and myocardial infarction are associated with periodontitis stage III and stage IV; The HUNT Study. Præsenteret på EuroPerio10 I København den 17. juni 2022.