Dansk forskningsnyt:

Ikke sammenhæng mellem vitamin D-status og hypomineralisering af primære molarer

Der er ikke sammenhæng mellem vitamin D-status og HSPM i en dansk befolkning med relativt høje koncentrationer af 1,25(OH)2-vitamin D og generelt god sundhed for mor og barn. Det er konklusionen i en ny dansk kohorteundersøgelse.

D-vitamin
Foto: Shutterstock

Hypomineralisering af anden primære molar (HSPM) er en systemisk betinget hypomineralisering af emaljen, som kan ramme en eller flere af de fire primære andenmolarer. HSPM øger risikoen for caries i både det primære og det permanente tandsæt, og i svære tilfælde vil der ofte være behov for omfattende tandbehandling i ung alder og dermed risiko for udvikling af tandlægeskræk. Da tanddannelsen i de tidlige stadier er afhængig af tilstedeværelse af vitamin D, er det nærliggende at antage, at udvikling af HSPM hænger sammen med lav forekomst af vitamin D under svangerskabet. En ny dansk kohorteundersøgelse tyder imidlertid ikke på, at det er tilfældet. 

I studiet indgik 1.241 fireårige børn, som blev undersøgt klinisk for forekomst af HSPM. Da børnenes mødre deltog i en stor befolkningsundersøgelse af gravide kvinder i Odense Kommune, forelå der også oplysninger om forekomsten af den aktive form af vitamin D (1,25(OH)2-vitamin D) i blodprøver fra første (n = 753) og anden halvdel af graviditeten (n = 841) samt fra navlestrengen ved fødslen (n = 1.241). 

Ved logistisk regressionsanalyse blev der ikke fundet sammenhæng mellem 1,25(OH)2-vitamin D og HSPM. Derimod var der association mellem HSPM og svangerskabets længde (OR = 0,82; P < 0,001) og mellem HSPM og moderens uddannelsesniveau (OR = 1,57; P = 0,002). 

Forskerne konkluderer, at der ikke er sammenhæng mellem vitamin D-status og HSPM i en dansk befolkning med relativt høje koncentrationer af 1,25(OH)2-vitamin D og generelt god sundhed for mor og barn. 

Projektet har opnået støtte fra Tandlægeforeningens Forskningsfond.

Mortensen NB, Haubek D, Dalgård C, Nørgaard SM, Christoffersen L, Cantio E, Rasmussen A, Møller S, Christensen HT. Vitamin D status and tooth enamel hypomineralization are not associated in 4-y-old children: An Odense Child Cohort study. J Steroid Biochem Molecular Biol 2022;221:106130.