Dansk forskningsnyt:

Pausering af antiresorptiv medicin i højdosis mindsker ikke risikoen for MRONJ

Pausering af antiresorptiv medicin forhindrer ikke udvikling af MRONJ, og pauseringen har desuden en negativ virkning på patienternes selvrapporterede sundhedstilstand, konkluderer forskere på baggrund af et nyt randomiseret klinisk studie.

Antiresorptiv medicin kanyle
Foto: Shutterstock

Medicinrelateret osteonekrose i kæberne (MRONJ) er en velkendt bivirkning ved antiresorptive lægemidler som fx bisfosfonater og denosumab. 90 % af alle tilfælde af MRONJ ses hos cancerpatienter, der får høje doser af disse præparater, og det er veldokumenteret, at tandekstraktion er den hyppigst forekommende risikofaktor for udvikling af MRONJ. Forskere fra Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Københavns Universitet har gennemført et randomiseret klinisk studie med henblik på at belyse, om pausering af den antiresorptive medicin kan reducere forekomsten af MRONJ efter ekstraktion hos cancerpatienter. 

I studiet indgik 23 cancerpatienter, som fik foretaget kirurgisk fjernelse af i alt 31 tænder

I studiet indgik 23 cancerpatienter, som fik foretaget kirurgisk fjernelse af i alt 31 tænder. 13 af patienterne holdt pause med medicinen i en måned før og tre måneder efter operationen, mens de øvrige 10 fortsatte med deres vanlige medicinering. De første seks måneder efter operationen blev patienterne hyppigt indkaldt til klinisk vurdering og udfyldelse af spørgeskemaer om deres generelle selvrapporterede sundhedstilstand. 

Fire af de 13 patienter, som havde holdt pause, udviklede MRONJ, mens alle 10 i kontrolgruppen helede komplikationsløst. En måned efter operationen havde patienterne i pauseringsgruppen signifikant dårligere selvrapporteret sundhedstilstand end kontrolgruppen (P = 0,025). 

Forskerne konkluderer, at pausering af antiresorptiv medicin i dette studie ikke forhindrede udvikling af MRONJ, og at pauseringen desuden havde en negativ virkning på patienternes selvrapporterede sundhedstilstand. Projektet har opnået støtte fra Tandlægeforeningens Forskningsfond.

Ottesen C, Schiodt M, Jensen SS, Kofod T, Gotfredsen K. Tooth extractions in patients with cancer receiving high-dose antiresorptive medication: a randomized clinical feasibility trial of drug holiday versus drug continuation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2021;133: 165-73.