Ny viden:

Udbrændthed er et udbredt fænomen blandt tandlæger

En ny systematisk oversigt viser, at udbrændthed er en væsentlig erhvervsrisiko for tandlæger, og den følelsesmæssige distancering medfører manglende empati for patienter og medarbejdere.

Udbrændthed
Foto: Shutterstock

Hvis arbejdet igennem en længere periode kræver for meget af en, er der fare for, at man bliver udbrændt, dvs. at man føler sig fysisk, følelsesmæssigt og mentalt nedslidt. Ifølge en ny systematisk oversigt, som en brasiliansk forskergruppe har udarbejdet, er udbrændthed en væsentlig erhvervsrisiko for tandlæger. 

Oversigten er baseret på 37 studier fra fem verdensdele, heraf 11 fra Europa, men ingen fra Danmark. Alle studier holder sig til de internationalt accepterede definitioner på udbrændthed. I alt indgår 8.837 tandlæger med varierende alder, køn, civilstand, stillingsbetegnelse og sektortilhørsforhold. 

Prævalensen af udbrændthed blev totalt set beregnet til 13 %, men der var betydelige forskelle på de enkelte studier (4-32 %). 

Diagnosen udbrændthed stilles, hvis to af disse tre symptomer kan konstateres: følelsesmæssig udmattelse, følelsesmæssig distancering og reduceret personlig ydeevne. I studierne var der totalt set 28 %, som led af følelsesmæssig udmattelse, mens 18 % udviste følelsesmæssig distancering, og 10 % havde reduceret personlig ydeevne. 

Udbrændthed er en alvorlig tilstand, der ikke må negligeres. Udbrændthed kan føre til depression og i værste fald til selvmord, og den følelsesmæssige distancering medfører manglende empati for patienter og medarbejdere. Der er desuden risiko for misbrug af alkohol og lægemidler. Har man tegn på udbrændthed, skal man derfor konsultere sin læge.

da Silva Moro J, Soares JP, Massignan C et al. Burnout syndrome among dentists: a systematic review and meta-analysis. J Evidence-Based Dent Pract 2022. (Set 2022 maj). Tilgængelig fra: URL: https://doi.org/10.1016/j.jebdp.2022.101724

Kjeldsen HC. Udbrændthed. (Set 2022 maj). Tilgængelig fra: URL: https:// www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/sygdomme/oevrige-sygdomme/udbraendthed/