Dansk forskningsnyt:

Færre tænder – mere sygdom

Jo færre tænder man har, jo større er dødeligheden og risikoen for at udvikle osteoporose. Det er hovedkonklusionerne fra to nye studier.

Osteoporosis stage 4 of 4 - 3d rendering
Foto: Shutterstock

Jo færre tænder man har, jo større er dødeligheden og risikoen for at udvikle osteoporose. Det er hovedkonklusionerne fra to studier, som en amerikansk forskergruppe med deltagelse af den danske professor Bjørn Steffensen har offentliggjort. 

Undersøgelserne baserer sig på data fra en stor amerikansk befolkningsundersøgelse (NHANES 1999-2014). Der indgår 33.071 voksne personer med oplysninger om tandstatus, alder, køn, race, uddannelse, indtægt, BMI, rygning, fysisk aktivitet, hypertension, hjerte-kar-sygdomme, diabetes og slagtilfælde. 3.978 af deltagerne døde i undersøgelsesperioden. Ikke overraskende var de afdøde ældre end de overlevende (69 versus 47 år, P < 0,001), ligesom der blandt de afdøde var overrepræsentation af mænd, eksrygere, fysisk inaktive og personer med kort uddannelse og lave indkomster. 

Specielt interessant var det dog, at alt andet lige efter korrektion for de ovennævnte faktorer havde de afdøde færre tænder end de overlevende (13,7 vs. 22,6, P < 0,001). Yderligere havde kun 40,7 % af de afdøde et funktionelt tandsæt på 20-28 tænder, hvilket 79,6 % af de overlevende havde (P < 0,001). Endelig havde 40,3 % af de afdøde og kun 10,5 % af de overlevende 0-9 tænder (P < 0,001). 

Dødeligheden blev beregnet til 34,5 % blandt personer med 0-9 tænder sammenlignet med kun 6,5 % blandt personer med 20-28 tænder (P < 0,001). Risikoratioen for dødelighed uanset årsag var forøget med en faktor på 1,46 for personer med 0-9 tænder. 

I en separat undersøgelse af en mindre gruppe på 15.198 personer forelå der oplysninger om knoglemineralindholdet. Dette var signifikant lavere hos personer med få tænder, og disse personer havde desuden forhøjet risiko for osteoporose og for lårbensbrud. 

Sammenlagt peger disse studier på muligheden for, at sygdomsmekanismer, der er årsag til forøget tandtab, også er involveret i dødelighed af forskellige grunde samt osteoporose og lårbensbrud.

Yu Y-H, Cheung WS, Miller DR, Steffensen B. Number of teeth is associated with hip fracture and femoral neck bone mineral density in the NHANES. Arch Osteoporosis 2021;16:105. 

Yu Y-H, Cheung WS, Steffensen B, Miller DR. Number of teeth is associated with all-cause and disease-specific mortality. BMC Oral Health 2021;21:568.