Dansk forskningsnyt:

Sølvdiaminfluorid hæmmer cariogene og periopatogene bakterier

Resultaterne af ny undersøgelse med dansk deltagelse lover godt for en mulig fremtidig anvendelse af SDF i forbindelse med behandling af parodontitis.

Sølvdiaminfluorid formel

Sølvdiaminfluorid (SDF, AG (NH3)2F) er for nylig blevet godkendt af de amerikanske myndigheder (FDA) til behandling af dentinhyperæstesi og som carieshæmmende medikament. SDF, der sælges i en 38 %-opløsning, danner en beskyttende prop med høj koncentration af sølv i dentinkanalerne, og stoffet har desuden en hæmmende virkning på en række cariogene bakterier. Ifølge en ny undersøgelse er SDF også baktericidt over for to af de fremherskende bakterier ved parodontitis. Undersøgelsen er foretaget på Tufts University i Boston med deltagelse af den danske professor Bjørn Steffensen. 

Fibroblaster i enkeltlag undergik nekrose ved eksponering for 38 % SDF

Monokulturer af Streptococcus mutans, Porphyromonas gingivalis og Aggregatibacter actinomycetemcomitans blev in vitro udsat for SDF i koncentrationer fra 0,098 % til 12,6 %, og efterfølgende blev vitaliteten af bakterierne vurderet efter inkubation på agarplader. Stoffets toksicitet blev undersøgt ved in vitro at udsætte humane fibroblaster, keratinocytter og hudækvivalenter for 38 % SDF. 

Væksten af S. mutans og A. actinomycetemcomitans blev fuldstændig hæmmet ved alle anvendte koncentrationer af SDF, mens P. gingivalis ikke blev hæmmet ved de to laveste koncentrationer (0,098 % og 0,197 %). Fibroblaster i enkeltlag undergik nekrose ved eksponering for 38 % SDF; men undersøgelsen af hudækvivalenter viste, at vævsdestruktionen højst strakte sig 50 µm ind i bindevævet. 

Forfatterne konkluderer, at resultaterne lover godt for en mulig fremtidig anvendelse af SDF i forbindelse med behandling af parodontitis.

Ho Y, Gyurko R, Uzel NG, Steffensen B et al. An in vitro pilot study on the effects of silver diamine fluoride on periodontal pathogens and three-dimensional scaffolds of human fibroblasts and epithelial cells. Int J Dent 2022;9439096.