Dansk forskningsnyt:

Store og specialiserede praksisser kom bedst igennem COVID-19-pandemiens første år

Pandemien påvirkede både patienttilgang og omsætning på danske tandklinikker, og store og mere specialiserede klinikker kom bedst igennem den økonomiske krise, konkluderer forskere.

Covid-19

Forskere fra de odontologiske institutter ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet har undersøgt, hvordan de første bølger af COVID-19-pandemien påvirkede økonomien og patienttilgangen på de danske tandklinikker. 

I marts 2021 blev der udsendt et spørgeskema til 1.728 danske tandlægepraksisser, hvoraf 581 (33,6 %) besvarede spørgsmålene. 

79 % af klinikkerne angav, at de havde oplevet nedgang i patienttilgang, og det var især ældre og kronisk syge patienter, der valgte tandlægebesøgene fra. 84,4 % havde konstateret fald i omsætning; men for de flestes vedkommende lå omsætningstabet på under 20 %. 15,8 % fandt dog, at økonomien var belastet, og 32,1 % oplevede, at patienterne var mindre villige til at betale for store behandlinger. 

Det var især små praksisser, enkeltmandspraksisser og praksisser uden specialtandlæger eller henvisningstandlæger, der blev hårdest ramt på økonomi og patienttilgang. Logistisk regressionsanalyse afslørede, at klinikker uden henvisninger havde en odds ratio på 2,34 (CI: 1,32-4,14) for stor omsætningsnedgang sammenlignet med henvisningsklinikker. Tilsvarende havde små klinikker en odds ratio på 1,92 for belastet økonomi sammenlignet med store klinikker. 

Forfatterne konkluderer, at pandemien påvirkede både patienttilgang og omsætning på danske tandklinikker, og at store og mere specialiserede klinikker kom bedst igennem den økonomiske krise. 

Øzhayat EB, Bahrami G, Rosing K. Impact of the Covid-19 pandemic on dental practices in Denmark, Acta Odont Scand 2022;80. https://doi.org/10.1080/00016357.2022.2096923 [Online ahead of print].