Detaljen:

100-års jubilæum

I sommer kunne børnetandplejen fejre 50-års jubilæum, men længe inden den kommunale tandpleje blev vedtaget ved lov, var nogle klinikker allerede åbnet. En af dem tilhører Børne- og Ungdomstandplejen i Københavns Kommune og er netop fyldt 100 år.

Første klinik i Københavns Kommune
Tekst: Anne Burlund / Foto: TANDPLEJEN KØBENHAVNS KOMMUNE

Den 15. januar var det hundrede år siden, at Børne- og Ungdomstandplejen i Københavns Kommune åbnede sin første tandklinik på Ny Carlsberg Vejens Skole – som den kun tredje kommune i landet. Klinikken findes stadig den dag i dag – men skolen har skiftet navn til Vesterbro Ny Skole. I januar 1923 skrev Tandlægebladet, at klinikken havde ”udmærket indrettede, rummelige og lyse Lokaler” og fungerede som en ”Heldagsklinik, der beskæftiger en Forstander og 3 Assistenter”. 

Efter planen skulle klinikken det første år foretage systematisk behandling af alle børn i 1. og 2. klasse i Vesterbrodistriktet, og i slutningen af 1920’erne forventede man at have behandlet alle distriktets børn, ca. 13.000 i alt. ”Til Indretning og Instrumentering af foreløbig 4 Operationsservicer er bevilget 56.000 Kr., og til Klinikkens Drift er budgetteret 40.000 Kr. aarligt,” fortalte Tandlægebladet. 

I sin indvielsestale betonede klinikkens forstander, Bloch-Jørgensen, at arbejdet med børn ikke behøvede at være vanskeligt: ”Arbejdet gaar som Regel for sig uden Graad og Tænders Gnidsel; man gør sig blot til Venner med Børnene, saa er alle Vanskeligheder overstaaet.” Igennem det næste århundrede forbedres tandsundheden for børn og unge markant. I 2022 har 95 % af alle syvårige nul huller i deres seksårstænder, mens det gjaldt for 33 % af børnene i 1. klasse i 1930’erne. I 2023 tager Københavns Børne- og Ungdomstandpleje sig af 115.000 børn og unge. Det er dobbelt så mange som i 1934, hvor skoletandplejen tog sig af ca. 58.000 børn.

Kilde: Tandlægebladet 1923;27:87-8 og Københavns Kommunes presseafdeling.