Ny viden:

Furkaturinvolverede molarer kan behandles uden ekstraktion

Med relevant behandling og hyppig vedligeholdelse er der gode chancer for, at furkaturinvolverede molarer kan bevares funktionsdygtige i mange år, konkluderer britiske forskere.

En britisk forskergruppe har i to oversigtsartikler samlet vores aktuelle viden om diagnostik, behandling og prognose for furkaturinvolverede molarer. 

Rensningen kan med fordel udføres under operativ opklapning

Forfatterne slår indledningsvis fast, at furkaturinvolvering medfører en forøget risiko for, at tanden på et tidspunkt mistes. De understreger dog også, at dette på ingen måde betyder, at furkaturinvolverede molarer skal ekstraheres. Der er mange tandbevarende behandlinger til rådighed. I de tidlige stadier er mundhygiejneinstruktion, opfordring til rygestop og professionel rensning af furkaturområderne væsentlige tiltag. I mere avancerede tilfælde kan det imidlertid være vanskeligt eller umuligt at foretage en effektiv rensning, og rensningen kan da med fordel udføres under operativ opklapning. Ved vertikale knogledefekter og inkomplette furkaturinvolveringer kan man opnå en hel eller delvis lukning af furkaturen gennem regenerativ behandling med membran, knogleprodukter eller bioaktive stoffer som fx emaljeprotein. Ved komplette furkaturinvolveringer er der ikke mulighed for regeneration, og man må i stedet overveje resektive kirurgiske behandlinger som tunnelering eller rodresektion. 

Med relevant behandling og hyppig vedligeholdelse er der gode chancer for, at furkaturinvolverede molarer kan bevares funktionsdygtige i mange år. Valget af behandling beror dog på en samlet vurdering af patientens motivation, almentilstand og økonomi samt behandlerens evner og tandens vigtighed for tandsættet.

Gill T, Bahal P, Nibali L. Furcation-involved molar teeth – part 1: prevalence, classification and assessment. Br Dent J 2022;233:847-52.

Gill T, Bahal P, Nibali L. Furcation-involved molar teeth – part 2: management and prognosis. Br Dent J 2022;233:923-8.