Dansk forskningsnyt:

Implantatbehandling af patienter med osteogenesis imperfecta

Implantatbehandling er en relevant mulighed til genopretning af tyggefunktion og æstetik hos patienter med den sjældne bindevævssygdom osteogenesis imperfecta (OI), konkluderer forskere.

Implantat

Osteogenesis imperfecta (OI) er en sjælden, arvelig bindevævssygdom, der er karakteriseret ved nedsat knoglestyrke, væksthæmning og knogledeformiteter. Intraoralt ses hyppigt malokklusion, dentinogenesis imperfecta og agenesi af tænder, og patienter med OI får ofte omfattende tandtab tidligt i livet. En ny dansk undersøgelse tyder imidlertid på, at dette tandtab kan rehabiliteres med implantatbehandling. 

Forskere fra Rigshospitalet og Københavns Universitet har publiceret en retrospektiv analyse af seks patienter med OI, som i perioden 2001-2018 fik indsat i alt 25 implantater. Observationsperioden var 2-17 år, og 10 af implantaterne kunne følges i mindst 10 år. 

Observationsperioden var 2-17 år

Overlevelsesraten blev opgjort til 80 %; men hos fem af de seks patienter var alle indsatte implantater stadig i funktion. Den sidste patient havde mistet alle sine fem implantater; men fire af disse nåede at fungere i 11 år. 

På baggrund af denne undersøgelse og andre tidligere publicerede studier konkluderer forfatterne, at implantatbehandling er en relevant mulighed til genopretning af tyggefunktion og æstetik hos patienter med OI. Inden operationen skal patienterne grundigt udredes med henblik på almentilstand, medicinforbrug, rygevaner, parodontal sygdom og mundhygiejne. På grund af det komplekse sygdomsbillede anbefaler forfatterne, at udredning og behandling af disse patienter udføres på klinikker eller afdelinger med særlig kompetence.

Fogh FM, Jensen SS, Kofod T, Lauridsen E. Dental implants in patients with osteogenesis imperfecta – clinical and radiographic outcome in six patients. Oral Health Prev Dent 2023;21:33-40.