Dansk forskningsnyt:

Stor forskel på sealeres langtidsholdbarhed

En dansk forskergruppe har udviklet en metode til vurdering af sealeres langtidsholdbarhed, der tager højde for ekstrusion af materiale.

Det er en kendt komplikation ved rodfyldning, at sealermateriale undertiden ekstruderes gennem apex, og efter alt at dømme kan dette forhold forringe helingsresultatet efter rodfyldningen. En dansk forskergruppe har derfor udviklet en metode til vurdering af sealeres langtidsholdbarhed, der tager højde for ekstrusion af materiale. 

Kun AH Plus (epoxy-baseret) forblev stabilt i hele forsøgsperioden

Palatinale rødder fra 50 akryltænder (1. overkæbemolar) blev med vilje overinstrumenteret og rodfyldt med et overskud af guttaperka og sealer på 1 mm. Fire grupper a 10 rødder blev fyldt med guttaperkapoint, og fire forskellige sealere (Apexit Plus, TubliSeal EW, BioRoot RCS og AH Plus) og en kontrolgruppe på 10 rødder blev fyldt med guttaperka uden sealer. Rødderne blev nedsænket i en bufferopløsning umiddelbart efter rodfyldningen, inden det ekstruderede sealermateriale var afbundet. Efter en uge og én, tre og 18 måneder blev dimensionsændringer i det ekstruderede materiale vurderet ved hjælp af 3D-modelanalyse og subtraktionsradiografi. 

Apexit Plus (calciumhydroxyd-baseret) udviste generelt et signifikant større substanstab end de tre andre materialer (P ≤ 0,02). Allerede efter en måned kunne der konstateres et signifikant tab af Apexit Plus (P < 0,01). For TubliSeal EW (zinkilte-eugenol-baseret) var tabet først signifikant efter tre måneder (P ≤ 0,02), og for BioRoot RCS (calcium-silikat-baseret) først efter 18 måneder (P < 0,01). Kun AH Plus (epoxy-baseret) forblev stabilt i hele forsøgsperioden. 

Undersøgelsen er udført i samarbejde mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Rigshospitalet. 

Projektet har bl.a. opnået støtte fra Tandlægeforeningens Forskningsfond.

Razdan A, Benetti AR, Bakhshandeh A, Darvann TA, Bjørndal L. Dimensional changes of endodontic sealers – An in vitro model simulating a clinical extrusion scenario during 18 months. Clin Exp Dent Res 2023;9:299-313.