Det skal du vide om:

White Spot Lesions – en hyppig bivirkning ved ortodontisk behandling

Denne guide gør dig klogere på, hvordan white spot lesions opstår og giver dig gode råd om, hvordan læsionerne kan forebygges.

White spot lesions
WHITE SPOT LESIONS. Ca. 50 % af de personer, der behandles med fast apparatur, udvikler white spot lesions. God mundhygiejne og sufficient tandbørstning med fluoridtandpasta er essentielt for at forebygge bivirkningen.
Tekst: BEARBEJDET AF PROFESSOR EMERITUS, ODONT.DR. SVANTE TWETMAN, ODONTOLOGISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET, OG DR.ODONT., PH.D., TANDLÆGE BJARNE KLAUSEN / Foto: Shutterstock

White spot lesions er carieslæsioner, der opstår i relation til fast ortodontisk apparatur. De er udtryk for demineralisering af emaljen som følge af vanskeliggjort mundhygiejne og økologiske forandringer i den lokale biofilm. 

Klinisk ses læsionerne som stregformede, opake, hvide emaljeforandringer langs kanten af brackets. I svære tilfælde kan læsionerne være brede og eventuelt med kavitetsdannelse. De kan optræde så tidligt som en måned efter montering af det faste apparatur, og antallet stiger især inden for de første seks måneder. 

1. Forekommer hyppigt 

Man regner med, at ca. 50 % af de personer, der behandles med fast apparatur, udvikler white spot lesions. Som følge af naturlig remineralisering kan et mindre antal små læsioner forsvinde i løbet af de første 3-6 måneder efter afsluttet behandling, men forekomsten må stadig betegnes som alarmerende høj. 

White spot lesions ses især på facialflader nær gingivalranden. Den hyppigste lokalisation er de laterale incisiver, mens læsionerne forekommer mindst hyppigt på kindtænder i overkæben. 

2. Vanskeligt at behandle 

White spot lesions er fra et kosmetisk synspunkt en skæmmende bivirkning til en i øvrigt vellykket ortodontisk behandling. Læsionerne lader sig vanskeligt skjule uden brug af invasive metoder som blegning, erosioninfiltration, mikroabrasion eller i yderste konsekvens fyldningsterapi. Det kosmetiske resultat er usikkert, og ved blegning må forventes yderligere bivirkninger i form af øget følsomhed og nedsat mikrohårdhed.

3. Forebyggelse er vigtigt 

Det er af afgørende betydning, at patienterne inden påsætning af fast apparatur motiveres og instrueres i at undgå cariogene føde- og drikkevarer og at foretage sufficient tandbørstning to gange dagligt med fluoridtandpasta. 

Da læsionerne som regel debuterer inden for 1-6 måneder efter indsættelse af apparatur, er det især vigtigt, at mundhygiejnen kontrolleres grundigt og hyppigt de første måneder. 

Tilførsel af fluorid er ligeledes et essentielt led i profylaksen. Fluorider påvirker de- og remineralisering af emaljen og kan desuden hæmme orale bakteriers metabolisme. Da patienter i ortodontisk behandling har forhøjet cariesrisiko, kan det være relevant at overveje et ekstra tilskud af fluorid ved at anbefale daglig mundskylning (0,05-0,2 % NaF) eller tandpasta med 5.000 ppm i stedet for den konventionelle tandpasta med 1.450 ppm. I et randomiseret kontrolleret studie af unge i behandling med fast apparatur har man vist, at både forekomst og sværhedsgrad af white spot lesions blev signifikant formindsket i gruppen, der børstede med 5.000 ppm tandpasta. 

Eftersom tandbørstning kræver kooperation fra patientens side, kan det hos en del patienter være relevant at øge den lokale koncentration af fluorid med andre metoder. 

I en ny systematisk oversigt, som er baseret på syv randomiserede kontrollerede studier med i alt 666 patienter, har man undersøgt den forebyggende effekt af fluoridlakering på udvikling af white spot lesions i forbindelse med behandling med fast apparatur. I de fleste af studierne blev der lakeret med 5 % NaF med 4-6 ugers mellemrum. I alle studier blev der fundet færre læsioner hos patienter i testgruppen, og metaanalyse på fem af studierne viste en signifikant forebyggende effekt af fluoridlakering. 

Kilder: 

Sonesson M. White Spot Lesions efter fast tandställning. (Set 2023 november) Tilgængelig fra: URL: https://www.internetodontologi.se/
ortodonti/white-spot-lesions-efter-fast-tandstallning/

Khoroushi M, Kachuie M. Prevention and treatment of white spot lesions in orthodontic patients. Contemp Clin Dent 2017;8:11-9. 

Sonesson M, Twetman S. Prevention of white spot lesions with fluoride varnish during orthodontic treatment with fixed appliances: a systematic review Eur J Orthodontics 2023:45: 485-90.