Internationalt forskningsnyt:

Bor skal betragtes som engangsudstyr

Brasilianske forskere konkluderer, at der kan påvises mekanisk slid, snavs og bakterier på roterende instrumenter allerede efter én klinisk anvendelse og efterfølgende rensning og sterilisation.

Der kan påvises mekanisk slid, snavs og bakterier på roterende instrumenter allerede efter én klinisk anvendelse og efterfølgende rensning og sterilisation. Det er konklusionen på en undersøgelse, som brasilianske forskere har publiceret. 

84 bor (42 tungsten-karbid og 42 diamantbor) blev ligeligt fordelt i syv grupper a 12 bor. De fem grupper blev anvendt til præparation i klinikken 1-5 gange med efterfølgende sterilisationsprocedure bestående af mekanisk rensning, ultralydsrensning og sterilisation. Én kontrolgruppe gennemløb den fulde sterilisationsprocedure, men blev ikke anvendt i klinikken, og én kontrolgruppe blev hverken brugt i klinikken eller steriliseret. Der blev foretaget scanningmikroskopisk (SEM) undersøgelse af halvdelen af borene og mikrobiologisk undersøgelse af de øvrige. 

Der kunne påvises beskadigelse i alle de grupper af bor, der havde været anvendt. På diamantborene sås bl.a. afstødning af diamantpartikler. Snavs kunne påvises på 100 % af borene i alle grupper undtagen den kontrolgruppe, der var steriliseret, men ikke anvendt klinisk. På diamantborene sås snavset typisk i de lakuner, hvor diamantpartikler tidligere havde været forankret. Efter dyrkning blev der fundet bakterier på 9,52 % af de anvendte bor. Biofilm, som ofte ikke fanges ved dyrkning, kunne ved mikroskopi påvises på 7,14 % af de anvendte bor. 

På baggrund af disse fund anbefaler forfatterne, at roterende instrumenter steriliseres inden anvendelsen, og at de ikke anvendes mere end én gang, da de opståede skader og forureninger kompromitterer sterilisationsproceduren.

Kommentar

Lektor, tandlæge, ph.d. Tove Larsen

Odontologisk institut, Københavns Universitet

– Artiklen belyser en relevant problemstilling, da det er udfordrende at rengøre bor og dermed sikre opnåelse af sterilitet. 

Forfatterne undersøger 84 bor fordelt på undergrupper med blot tre i hver. Borene undersøges vha. SEM samt mikrobiologisk dyrkning og identifikation. 

Borene gennemgår manuel rengøring og ultralydsrengøring inden sterilisation som anbefalet i Brasilien. I Danmark anbefales anvendelse af dentalopvaskemaskine som den mest effektive rengøringsmetode, der samtidig indebærer den mindste smitterisiko for personalet samt inkluderer varmedesinfektion inden sterilisation. Herved kunne resultaterne af en tilsvarende undersøgelse i Danmark måske give mindre vækst af bakterier. 

Ved henholdsvis SEM og mikrobiologisk analyse finder forfatterne bakterier på fire bor. De identificerede bakterier er alle stafylokokker/eksterne kontaminanter og ikke typiske orale bakterier. Da nogle af borene er inkuberet op til 15 dage inden aflæsning, kan det ikke udelukkes, at fund af bakterier på disse kan skyldes kontamination under inkubationen. 

Samlet viser undersøgelsen forekomst af bakterier, om end i begrænset omfang, på nogle af de undersøgte bor efter rengøring og sterilisation. Ved risiko for kontakt med underliggende sterilt væv eller blodbanen, fx ved endodontiske eller kirurgiske indgreb, skal der ifølge NIR for Tandklinikker anvendes sterile (indpakkede) bor. Her er det ifølge undersøgelsen sikkert at anvende nye, rengjorte og steriliserede bor.

Uchoa-Junior FA, Barata TJE, Leão-Vasconcelos LSNO et al. Biofilm on and structural damage of rotary cutting instruments after 5 cycles of clinical use and processing. J Am Dent Assoc 2023;154:495-506.