Ny viden:

Cannabis og sedering

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at drage konklusioner om brugen af cannabis, da der er mange forskellige måder at indtage rusmidlet på.

Cannabis
Foto: Shutterstock

Flere amerikanske delstater har de senere år legaliseret brugen af cannabis, og det har medført en betydelig stigning i forbruget af dette rusmiddel. Tandlægerne i USA må derfor i endnu højere grad end tidligere være forberedt på, at deres patienter kan have indtaget cannabis, og at dette kan give visse udfordringer i forhold til analgesi og sedering. Problemet er så stort, at et anset oralkirurgisk tidsskrift har beskæftiget sig med det i en ledende artikel. 

På plussiden tæller, at cannabis er moderat smertelindrende, hvilket kan reducere forbruget af opioider, der som bekendt udgør et stort sundhedsproblem i USA. Et af indholdsstofferne, cannabidiol (CBD), er desuden angstdæmpende; men denne positive effekt modvirkes i nogen grad af, at et andet indholdsstof, tetrahydrocannabinol (THC), både kan virke angstdæmpende og angstprovokerende. 

Problematiske bivirkninger ved brug af cannabis er hoste, hypersalivation og opkast, som alle kan være generende i forbindelse med tandbehandling. Endvidere kan der ved langvarigt brug af cannabis opstå kognitiv svækkelse, som kan forårsage uhensigtsmæssig adfærd under sedering. 

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at drage konklusioner, da der er mange forskellige måder at indtage cannabis på, og desuden mangler der randomiserede studier om interaktioner mellem cannabis og diverse sedativa og analgetika. Tidsskriftet kan derfor kun råde amerikanske tandlæger til at være opmærksomme på problemet. 

Det samme må gælde danske kolleger.

Gangwani P, Kolokythas A. What does the preliminary data tell us about the impact of recreational marijuana use on outpatient sedation? Editorial. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2023;136:531-2.