Ny viden:

E-cigaretter er udbredte – og farlige

Brasilianske forskere har forsøgt at kortlægge forbruget af e-cigaretter på verdensplan. Den typiske e-cigaretbruger er en ung, veluddannet mand, som bor i en storby.

E-cigaretter
Foto: Shutterstock

E-cigaretter er på kort tid blevet et meget udbredt nydelsesmiddel. Brasilianske forskere har i en systematisk oversigt søgt at kortlægge forbruget af e-cigaretter på verdensplan. Analysen er baseret på 43 epidemiologiske studier fra 28 lande i seks verdensdele. I alt 1.238.392 personer indgår i studierne, og af dem registreres 132.786 (10,7 %) som e-cigaretbrugere. Den laveste prævalens er fundet i Brasilien (0,4 %) og den højeste i Kroatien (52,9 %). 

Den typiske e-cigaretbruger er en ung, veluddannet mand, som bor i en storby. I USA er e-cigaretter nu det mest solgte tobaksprodukt i de yngre aldersgrupper. 

Det udbredte forbrug af e-cigaretter vækker bekymring, da der efterhånden er fremkommet adskillige rapporter om skadelige virkninger af e-cigaretter. I en systematisk oversigt identificerede man 16 in vitro-studier, der alle påviste apoptose (med eller uden nekrose), nedsat levedygtighed, abnorm cellemorfologi, øget celledød, DNA-skader, større udskillelse af proinfl ammatoriske cytokiner og svækket fi broblastmigration, når kulturer af celler fra mundslimhinde, hoved og hals blev udsat for e-cigaretter. To af studierne påviste dog, at DNA-skaderne ved brug af e-cigaretter var mindre omfattende end ved cigaretrygning. 

Selvom e-cigaretter måske er en smule mindre skadelige end traditionelle tobaksprodukter, maner forskerne alligevel til forsigtighed, da det erfaringsmæssigt tager flere årtier, før man kan få det fulde overblik over et produkts skadevirkninger. Der synes at være bred enighed om, at e-cigaretter må ses som en anden måde at ryge på – og ikke som et middel til tobaksafvænning.

Martins BNFL, Normando AGC, Rodrigues-Fernandes CI et al. Global frequency and epidemiological profi le of electronic cigarette users: a systematic review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2022;134:548-61. 

Baniulyte G, Ali K. How harmful are e-cigarettes to the head and neck cells? Evidence-Based Dentistry 2022;23:62-3.