Anne Havemose-Poulsen:

Ansøgere fra tredjelande skal opkvalificeres

Kortere sagsbehandling kan ikke stå alene, når op mod halvdelen af de tandlæger fra tredjelande, der søger om dansk autorisation, dumper til de odontologiske fagprøver. Der er derfor brug for en målrettet faglig opkvalificering, lyder det fra institutlederen på Odontologisk Institut på KU.

Verdenskort
Tekst: Anne Burlund

Op mod 50 % af tandlægerne fra tredjelande, der søger om dansk autorisation, dumper til de odontologiske fagprøver, der er nødvendige for at opnå autorisation. Der er derfor brug for en faglig opkvalificering af de udenlandske ansøgere. Sådan lyder det fra Anne Havemose-­Poulsen, institutleder på Odontologisk Institut på Københavns Universitet, der afvikler de mundtlige og skriftlige prøver for de udenlandske tandlæger. 

– Vores oplevelse er desværre, at ansøgerne fra tredjelande (uden for Europa og EØS, red.) ikke er helt så kvalificerede, når de går op til de faglige prøver, som deres papirer ellers indikerer. Derfor er der behov for at dygtiggøre dem og klæde dem bedre på inden prøverne. Der ligger ikke en aftale om et uddannelsesforløb i den aftale, vi har med Styrelsen for Patientsikkerhed i dag, siger institutlederen. 

Målrettet uddannelse
Hun efterlyser, at ansøgerne bliver tilbudt et intensivt og målrettet uddannelsesforløb, der introducerer til bl.a. patientkontakt, diagnostik og behandlingsplanlægning, journaloptagelse samt dansk lovgivning. 

– Det er ikke en opgave, vi kan løfte i dag, og det ville kræve flere ressourcer og mere kapacitet samt et helt andet setup for prøverne, lyder det fra Anne Havemose­-Poulsen. 

Hun mener derfor heller ikke, at det er et quickfix, der kan sende flere tandlæger ud på det danske arbejdsmarked, at nedbringe sagspuklen hos Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), som regeringen og Danske Regioner i tæt dialog med Tandlægeforeningen besluttede i sidste måned. 

– Det er selvfølgelig positivt at få speedet processen op, så sagsbehandlingen ikke sander til. Men det kan ikke stå alene. Hvis målet er at få flere tandlæger i arbejde, skal ansøgerne klædes bedre på til at bestå prøverne i første forsøg. 

Formaliseret mentorforløb
Jørgen Hørmand, der er pensioneret henvisningstandlæge i parodontologi, har gennem flere år været censor til fagprøverne for udenlandske tandlæger, og han mener ikke, at ansøgerne har mulighed for tilstrækkelig forberedelse. 

– Der findes kun en selvbetjeningsløsning uden vejledning. Mange har ikke brugt deres uddannelse i flere år og har en begrænset viden om dansk tandplejes opbygning og funktion, lyder det fra Jørgen Hørmand. Han støtter idéen om et introkursus og fremhæver også et formaliseret mentorforløb på klinikkerne fx i samarbejde med Tandlægeforeningen som en mulig løsning. 

– Vi kan se, at de ansøgere, der består prøverne, ofte har fulgt arbejdet på en klinik som føl og derfor er bedre inde i dansk praksis, fastslår Jørgen Hørmand. 

Task force skal sikre effektiv proces
I Styrelsen for Patientsikkerhed, genkender man billedet af, at mange ansøgere ikke består prøverne og derfor heller ikke opnår dansk autorisation. 

”Vi bakker som udgangspunkt op om alle konstruktive forslag, der bidrager til, at udenlandske ansøgere får de rette kvalifikationer og dermed en dansk autorisation. Regeringen har besluttet at nedsætte en task force, der skal komme med forslag til en mere smidig og effektiv proces for udenlandske ansøgere, og det er netop, hvad der er brug for,” udtaler Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed i et skriftligt svar til Tandlægebladet. 

I Tandlægeforeningen støtter formand Susanne Kleist idéen om et intensivt kursus op til prøverne og vil gerne samarbejde om et kursusforløb. 

– Vores efteruddannelse er vant til at lave kvalitetskursusforløb, så vi byder gerne ind med idéer til at smidiggøre ansøgningsprocessen, siger Susanne Kleist.