Månedens BUT-ydelse:

Fokuseret undersøgelse

BUT-ydelsen ”Fokuseret undersøgelse” (212) er fuldstændig identisk med den, der i et tidligere Tandlægeblad blev gennemgået for voksentandplejen. Dog er selve brugen lidt anderledes. Læs her, hvordan du bruger ydelsen korrekt.

Caries fyldning revne i tand
Foto: Shutterstock

BAGGRUND: Mange af de ydelser, der er tilskudsberettigede i voksentandplejen, er identiske med ydelserne, der hører under overenskomst for tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger (BUT) mellem Tandlægeforeningen og Kommunernes Landsforening. Dog er der en håndfuld af ydelser, hvor der gælder specielle regler for BUT, som er gode for dig at kende. 

Ydelsen ”Fokuseret undersøgelse” (212) er fuldstændig identisk med den, der i et tidligere Tandlægeblad blev gennemgået for voksentandplejen. Dog er selve brugen lidt anderledes, da den fortsat er som særloven var oprindeligt. 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ: En fokuseret undersøgelse er en kontrolundersøgelse, der fokuserer på et aktuelt sygdomsproblem, som indgår i den for tilstanden nødvendige forebyggelse og behandling. Ydelsen kan anvendes med henblik på opfølgning og kontrol af sygdomsprogression efter udført behandling. 

MEN HUSK: Intervallet mellem udført behandling og første fokuseret undersøgelse kan under hensyntagen til patientens orale sygdomsniveau og risikoprofil være op til ni måneder. Fokuseret undersøgelse kan herefter gentages inden for 3­6 måneder indtil næste statusundersøgelse. 

Sådan var det også oprindeligt i voksentandplejen, og du kan derfor kun vælge den første FU ud fra et fagligt perspektiv. De efterfølgende er låst af et fast interval.

Er du i tvivl eller har behov for yderligere rådgivning, så kontakt Tandlægeforeningen på fagliginfo@tdl.dk