Ny viden:

Forringet tandsundhed hos patienter med inflammatoriske tarmsygdomme

Patienter med inflammatoriske tarmsygdomme synes at have højere risiko for forringet tandsundhed end baggrundsbefolkningen og bør overvåges nøje for at forebygge eller begrænse udvikling af parodontitis og tandtab. Det er konklusionen i en ny svensk undersøgelse.

Parodontitisbakterie

De inflammatoriske tarmsygdomme (fællesbetegnelse for colitis ulcerosa og Crohns sygdom) har mange fælles karakteristika med parodontitis (fx histopatologi og risikofaktorer som dårlig mundhygiejne, rygning og stress), og en ny svensk case-kontrol-undersøgelse tyder på, at patienter med disse lidelser har forøget risiko for forringet tandsundhed, parodontitis og tandtab. 

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 1.108 patienter med inflammatorisk tamsygdom (566 med colitis ulcerosa, 527 med Crohns sygdom, 15 med begge lidelser) og 3.429 raske, matchede kontrolpersoner. Udfaldsparametrene er selvrapporteret angivelse af oral sundhed, alvorlig parodontitis og tab af tænder. 

Patienter med Crohns sygdom generelt synes lidt hårdere ramt end patienter med colitis ulcerosa 

Både patienter med colitis ulcerosa og Crohns sygdom havde signifikant forhøjet risiko for forringet oral sundhed (OR 2,1 hhv. 2,7; P < 0,001) og for alvorlig parodontitis (OR 1,7 hhv. 2,6; P < 0,001). Endvidere havde patienter med Crohns sygdom forhøjet risiko for at have under 20 egne tænder (OR 1,9; P < 0,001). 

Forfatterne konkluderer, at patienter med inflammatoriske tarmsygdomme synes at have højere risiko for forringet tandsundhed end baggrundsbefolkningen, og at patienter med Crohns sygdom generelt synes lidt hårdere ramt end patienter med colitis ulcerosa. De anbefaler, at patienter med disse sygdomme overvåges nøje med henblik på at forebygge eller begrænse udvikling af parodontitis og tandtab.

Bertl K, Burisch J, Pandis N et al. Periodontitis prevalence in patients with ulcerative colitis and Crohn’s disease – PPCC: A case-control study. J Clin Periodontol 2022;49:1262-74.