Ny viden:

Parodontitis: Motion er gavnligt, hårdt fysisk arbejde er skadeligt

En ny italiensk tværsnitsundersøgelse tyder på, at devisen om, at motion er sundt, og fysisk hårdt arbejde er skadeligt, også gælder for parodontitis.

Parodontitisbakterie

Fysisk aktivitet er sundt, hvis den foregår i fritiden i form af sport, motion eller bare en rask gåtur. Motion styrker kredsløbet og reducerer mængden af lavgraderet systemisk inflammation, og personer, der ikke motionerer, har højere forekomst af hjerte-kar-sygdomme, type 2 diabetes mellitus, cancer og depression end fysisk aktive.

Derimod kan fysisk hårdt arbejde med fx tunge løft, statisk arbejde og hyppigt gentagne bevægelser være skadeligt for helbredet, og personer med den type arbejde har højere forekomst af en række sygdomme.

Høj fysisk aktivitet i fritiden synes at have en beskyttende effekt mod parodontitis

Det har hidtil været uafklaret, om fysisk aktivitet kan påvirke udviklingen af parodontitis, bl.a. fordi man i tidligere studier ikke har skelnet mellem fysisk aktivitet i fritiden og i relation til arbejdet. En ny italiensk tværsnitsundersøgelse tyder imidlertid på, at devisen om, at motion er sundt, og fysisk hårdt arbejde er skadeligt, også gælder for parodontitis.

Undersøgelsen er baseret på data fra den store amerikanske befolkningsundersøgelse NHANES. I alt indgår oplysninger fra 10.679 voksne personer, som har fået fuld parodontalundersøgelse og desuden er adspurgt om fysisk aktivitet.

Høj fysisk aktivitet i fritiden synes at have en beskyttende effekt mod parodontitis (OR = 0,81), mens høj fysisk aktivitet på arbejdet var en signifikant risikoindikator (OR = 1,16). Kombinationen af lav aktivitet i fritiden og høj aktivitet på arbejdet var ekstra uheldig, idet personer med dette aktivitetsmønster havde betydeligt forhøjet risiko for svær parodontitis (OR = 1,66).

Forfatterne anfører, at disse resultater i nogen grad kan forklares ud fra systemisk inflammation, BMI og komorbiditet.

Marruganti C, Baima G, Grandini S et al. Leisure-time and occupational physical activity demonstrate divergent associations with periodontitis: A population-based study. J Clin Periodontol 2023. https://doi.org/10.1111/jcpe.13766 [Online ahead of print].