Ny viden:

Tandlægeskræk forringer livskvaliteten

Norske forskere anbefaler, at man ved behandling af tandlægeskræk hos patienter med generel angst søger andre og mere holistiske behandlingsmuligheder end eksponeringsterapi.

Tandlægeskræk skyldes ofte tidligere ubehagelige oplevelser i tandlægestolen, men også andre forhold kan spille ind. Fx kan torturoverlevere og andre personer, der har været udsat for traumer eller misbrug, have større risiko for at udvikle tandlægeskræk. På den baggrund har norske forskere i en spørgeskemaundersøgelse studeret sammenhængen mellem tandlægeskræk og oralt relateret livskvalitet (OHRQoL) hos en gruppe patienter med udtalt tandlægeskræk.

De 107 voksne patienter (gennemsnitsalder 36 år) var alle i behandling på et center, der modtager patienter med tandlægeskræk i relation til tidligere misbrug, og patienter, der har fået stillet diagnosen odontofobi hos en psykolog.

Livskvaliteten faldt, jo ældre patienterne var

Ikke overraskende var symptomerne på tandlægeskræk og generel angst udbredte og den oralt relaterede livskvalitet lav i denne patientgruppe. Analyserne viste endvidere, at livskvaliteten faldt, jo ældre patienterne var, og jo længere tid der var gået siden sidste tandlægebesøg. Overraskende nok havde livskvaliteten stærkere sammenhæng med generel angst end med specifik tandlægeskræk.

Den gængse behandling af tandlægeskræk og andre fobier er eksponeringsterapi; men da man ved fra andre undersøgelser, at generel angst hæmmer virkningen af eksponeringsterapi, anbefaler forfatterne, at man ved behandling af tandlægeskræk hos patienter med generel angst søger andre og mere holistiske behandlingsmuligheder end eksponeringsterapi.

Kilde:

Aardal V, Evensen KB, Willumsen T et al. The complexity of dental anxiety and it’s association with oral health-related quality of life: An exploratory study. Eur J Oral Sci 2023;131:e12907.