Dansk forskningsnyt:

Planimetrisk plakregistrering

Forskere fra Aarhus Universitet har beskrevet en ny og hurtig planimetrisk metode, der kan anvendes til hurtig og pålidelig registrering af plak i forbindelse med kliniske studier.

Pålidelig registrering og kvantificering af plak er af afgørende betydning både i den daglige praksis og i forbindelse med kliniske videnskabelige studier. De eksisterende plakindekser er imidlertid behæftet med en vis usikkerhed, da de beror på et subjektivt skøn, og de mere præcise planimetriske metoder er meget tidskrævende. Forskere fra Aarhus Universitet (Institut for Odontologi og Oral Sundhed) har nu beskrevet en ny og hurtig planimetrisk metode, der er baseret på et velkendt plakfarvningsmiddel (erytrosin), et kommercielt tilgængeligt intraoralt fluorescenskamera og et gratis billedanalytisk software.

Databehandlingen forløb 10 gange hurtigere end med tidligere anvendte metoder

Metoden er afprøvet på 20 unge forsøgspersoner uden tegn på aktiv caries eller parodontal sygdom. Personerne fik foretaget professionel afpudsning af tænderne og afstod derefter fra enhver form for mundhygiejne i 14 dage. Efter en, syv og 14 dage blev tre tænder i én kvadrant indfarvet og fotograferet.

Det var med metoden muligt at registrere både plakkens udbredelse og tykkelse med høj intra- og interindividuel reproducerbarhed (99 %), og databehandlingen forløb 10 gange hurtigere end med tidligere anvendte metoder. Der var god overensstemmelse mellem den nye semiautomatiske billedanalyse og den mere tidskrævende manuelle analyse (R = 0,92; P < 0,001).

Forfatterne påpeger, at den semiautomatiserede analyse både reducerede den menneskelige indflydelse og den tid, der kræves til planimetrisk kvantificering. De konkluderer, at den nye metode kan anvendes til hurtig og pålidelig registrering af plak i forbindelse med kliniske studier.

Del Rey YC, Rikvold PD, Johnsen KK, Schlafer S. A fast and reliable method for semi-automated planimetric quantification of dental plaque in clinical trials. J Clin Periodontol. 2023;50:331-8.