Ny viden:

Professionel fluoridbehandling forebygger rodcaries hos ældre

Ny systematisk oversigtsartikel konkluderer, at professionel fluoridbehandling kan virke forebyggende på udvikling af caries hos ældre. Virkningen var ikke afhængig af, om patienterne var hjemmeboende eller boede på plejehjem.

Caries collage

En forskergruppe fra Hongkong har angiveligt publiceret den første systematiske oversigtsartikel om effekten af professionel fluoridbehandling på udvikling af caries hos ældre.

Oversigten er baseret på syv kliniske studier, hvor effekten af 5 % natriumfluoridlak (NaF), 38 % sølvdiaminfluoridopløsning (SDF) eller 1,23 % aciduleret fosfatfluoridgel (APF) blev sammenlignet med placebo. I alt indgik 886 personer over 60 år i studierne. Fluoridprodukterne blev appliceret med 3-12 måneders mellemrum, og studiernes observationsperiode varierede fra et til fire år. Seks af studierne omhandlede rodcaries, mens det sidste drejede sig om kronecaries. I fem studier var deltagerne hjemmeboende, mens to studier omhandlede plejehjemsbeboere.

Alle tre produkter havde en signifikant forebyggende effekt på både kronecaries og rodcaries

Alle tre produkter havde en signifikant forebyggende effekt på både kronecaries og rodcaries, og der var ingen tegn på, at ét af præparaterne skulle være mere effektivt end de andre. Virkningen var ikke afhængig af, om patienterne var hjemmeboende eller boede på plejehjem, og intervallet mellem applikationerne var heller ikke afgørende for effekten.

To af studierne viste desuden, at SDF i 41 % af tilfældene kunne standse igangværende carieslæsioner, men forfatterne påpeger, at SDF farver læsionerne sorte.

Selvom fem af studierne havde lav risiko for bias, understreger forfatterne dog, at der er behov for flere undersøgelser af cariesforebyggende tiltag i den hastigt voksende ældre befolkningsgruppe.

Kilde:

Chan AKY, Tamrakar M, Jiang CM et al. Clinical evidence for professionally applied fluoride therapy to prevent and arrest dental caries in older adults: A systematic review. J Dent 2022;125:104273.