Dansk forskningsnyt:

Anvendelse af kunstig intelligens til vurdering af endodontisk radiologiske kendetegn ved forskellige endodontiske behandlinger

På længere sigt vurderer forskere, at AI kan anvendes som ”second opinion” for tandlæger i forbindelse med diagnostiske og prognostiske udfordringer.

Kunstig intelligens illu
Illustration: Shutterstock

Kunstig intelligens (AI) er et af tidens mest omdiskuterede fænomener. AI vinder indpas flere steder – også inden for odontologien. Forskere fra tandlægeskolerne i København og Göteborg samt Datalogisk Institut (Københavns Universitet) har netop udgivet en systematisk oversigt om anvendelse af AI i forbindelse med radiologisk diagnostik ved forskellige endodontiske tilstande/behandlinger.

1.131 studier publiceret i årene 2012-2022 var fundet ved indledende søgning i fire forskellige søgemaskiner. 24 studier kunne inkluderes i oversigtsartiklen. 10 af studierne handlede om påvisning af periapikale forandringer, tre om vertikale rodfrakturer, fire om rod/rodkanalmorfologi, fire om tandsegmentering, to om lokalisering af foramen apicale og ét om vurdering af behov for endodontisk revisionsbehandling.

Studierne viste generelt høje værdier for nøjagtighed, specificitet og sensitivitet, og AI opnåede typisk mindst lige så gode resultater som menneskelige eksperter – og ikke sjældent bedre. Imidlertid var mange af artiklerne behæftet med bl.a. stor diversitet, betydelige bias, anvendelse af relativt små datasæt og røntgenbilleder af høj kvalitet. Forfatterne finder ikke, at AI aktuelt er i nærheden af at kunne anvendes i odontologisk praksis.

På længere sigt vurderer forfatterne, at AI kan anvendes som ”second opinion” for tandlæger i forbindelse med diagnostiske og prognostiske udfordringer. For at kunne nå dertil, hvor AI kan bruges i tandklinikker, er der behov for flere kvalificerede studier i forskellige aspekter inden for odontologien. Umiddelbart er der ikke udsigt til, at tandlæger bliver erstattet af maskiner.

Ramezanzade S, Laurentiu T, Bakhshandah A, Ibragimov B, Kvist T, Bjørndal L. The efficiency of artificial intelligence methods for finding radiographic features in different endodontic treatments – a systematic review. Acta Odont Scand 2022 Dec 22:1-14. https://doi.org/10.1080/00016357.2022.2158929 [Online ahead of print].