Ny viden:

Hoved- og halscancer kan give anledning til selvmordstanker

Amerikanske forskere har i et registerstudie undersøgt, hvilke forhold der kan udløse selvmordstanker hos patienter med hoved- og halscancer.

Selvmordstanker
Illustration: Shutterstock

Selvmord er et af tidens mest alvorlige, globale sundhedsproblemer, og i USA er selvmord blandt de 10 hyppigste dødsårsager. Blandt patienter med cancer i hoved- og halsregionen er selvmordsraten tre gange højere end i befolkningen som helhed og dobbelt så høj som ved andre cancerformer.

Amerikanske forskere har i et registerstudie undersøgt, hvilke forhold der kan udløse selvmordstanker hos patienter med hoved- og halscancer. Studiet omfatter i alt 29.231 voksne patienter, som i årene 2016-2018 fik diagnosticeret cancer i hoved- og halsregionen. 102 af disse (0,35 %) angav, at de havde selvmordstanker.

Logistisk regressionsanalyse viste, at de mest tungtvejende årsager til selvmordstanker hos denne patientgruppe var depression (OR = 8,30; P < 0,01) og afhængighed af alkohol (OR = 2,94; P < 0,01). Det var desuden bemærkelsesværdigt, at cancer i mundhulen indebar mindre risiko for selvmordstanker end andre lokalisationer i hoved- og halsregionen (OR = 0,45; P < 0,01). Noget tilsvarende gjaldt for cancer i oropharynx (OR = 0,49; P < 0,05).

Patienternes sygeforsikringsforhold havde ikke signifikant betydning for forekomst af selvmordstanker, når der blev kontrolleret for andre forstyrrende faktorer. I en amerikansk sammenhæng er det relevant at undersøge dette forhold, idet man fra andre undersøgelser ved, at patienter, der ikke er forsikrede eller har den mest skrabede offentlige sygeforsikring (Medicaid), har dårligere prognose og større risiko for metastaser end patienter med en privat forsikring.

Stanbouly D, Goudarzi F, Ashshi RA et al. Is health insurance a risk factor for suicidal ideation among adults suffering from head and neck cancer in the US? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2023;135:475-80.