Ny viden:

Tæt sammenhæng mellem TMD, angst og depression

Den tidsmæssige sammenhæng mellem TMD og de psykiske tilstande angst og depression kan gå begge veje, konkluderer forskere.

Der er en tæt sammenhæng mellem temporomandibulær dysfunktion (TMD) og psykiske lidelser som angst og depression, og sammenhængen går begge veje. Det er hovedkonklusionerne på et omfattende retrospektivt kohortestudie, som forskere fra Taiwan har gennemført.

Fra det nationale sundhedsregister blev udtrukket data for patienter med diagnoserne TMD (n = 23.175), angst (n = 21.071) og depression (n = 28.743) samt for tilsvarende kontrolkohorter af matchede personer uden disse diagnoser.

Patienter med TMD havde tre gange så høj risiko for senere at udvikle depression

Analyserne viste, at patienter med TMD havde tre gange så høj risiko for senere at udvikle depression sammenlignet med kontrolgruppen, og risikoen for senere udvikling af angst var hele syv gange så høj som for kontrolgruppen. Tilsvarende havde patienter med depression seks gange så høj risiko for senere at udvikle TMD, og patienter med angst havde otte gange højere risiko end kontrolgruppen for at udvikle TMD.

Forfatteren konkluderer, at den tidsmæssige sammenhæng mellem TMD og de psykiske tilstande angst og depression kan gå begge veje. De foreslår på den baggrund, at patienter med TMD skal behandles i et tværfagligt samarbejde, hvor undersøgelse for og behandling af angst og depression indgår som et naturligt led.

Liou Y-J, Bai Y-M, Tsai S-J et al. Bidirectional associations of temporomandibular joint disorders with major depressive and anxiety disorders. J Evid Base Dent Pract 2023 Jun 23:101860.