Dansk forskningsnyt:

Kortvarig, intens sukkereksponering medfører reduceret diversitet i den supragingivale mikrobiota

Et midlertidigt sukkerstress medfører diversitetstab og ændringer af sammensætningen i den supragingival mikrobiota, men ændringerne er reversible, så længe mundhygiejnen opretholdes, konkluderer danske forskere.

Hyppig indtagelse af frie sukkerarter (mono- og disakkarider) er en kendt risikofaktor for udvikling af caries; men det er uvist, hvordan sukkerindtaget påvirker den supragingivale mikrobiota. Forskere fra Odontologisk Institut, Københavns Universitet, har derfor i et klinisk studie undersøgt effekten af en kortvarig, intens sukkereksponering på den supragingivale mikrobiota. 

35 raske forsøgspersoner i alderen 19-30 år gennemførte undersøgelsen. Alle var ikke-rygere, og ingen havde behandlingskrævende orale sygdomme. Deltagerne var enten tandlæger, tandlægestuderende eller pårørende til disse. I 14 dage skyllede personerne mund i en sucroseopløsning i et halvt minut hver anden time (6-8 gange pr. døgn). Der blev indsamlet prøver af supragingival plak fra første kvadrant hos samtlige deltagere ved forsøgets start samt efter 14 og 28 dage, og prøverne blev analyseret ved hjælp af 16S rDNA sekventering. Deltagerne udskød tandbørstningen til efter prøvetagningen disse tre dage, men opretholdt i øvrigt deres normale mundhygiejne i forsøgsperioden. 

Efter 14 dages sukkereksponering sås et signifikant fald i mikrobiomets diversitet (p = 0,02), signifikant højere forekomst af Actinomyces-arter (P = 0,006) og Corynebacterium-arter (P = 0,03) og signifikant lavere forekomst af streptokokker (P = 0,001). Efter 28 dage havde mikrobiotaen genvundet sin oprindelige sammensætning og diversitet. 

Forfatterne konkluderer, at et midlertidigt sukkerstress medfører diversitetstab og ændringer af sammensætningen i den supragingival mikrobiota, men at ændringerne er reversible, så længe mundhygiejnen opretholdes.

Olsen CL, Markvart M, Vendius VFD, Damgaard C, Belstrøm D. Short-term sugar stress induces compositional changes and loss of diversity of the supragingival microbiota. J Oral Microbiol 2023;15:2189770.