Detaljen:

Drænende decibel

Næsten to ud af tre oplever støjniveauet på tandklinikker som højt eller meget højt og føler sig generet af det, viser en ny undersøgelse blandt tandlæger, klinikassistenter og tandplejere.

Drænende decibel
Tekst: Nanna Fløjborg / Foto: Shutterstock

Lyden af larmende bor og sug kendetegner hverdagen på klinikken. To studerende fra tandplejeruddannelsen har derfor undersøgt, hvordan personalet på tandklinikkerne oplever støjniveauet. 152 tandlæger, klinikassistenter og tandplejere har deltaget i undersøgelsen, der konkluderer, at næsten to ud af tre oplever støjniveauet som højt eller meget højt og føler sig generet af det. Undersøgelsen viser også, at en tredjedel har symptomer som susen for ørerne, hovedpine og tinnitus. De to studerende, Pernille Poulsen og Rebecca Pinstrul Mosdal, har inddraget tidligere studier med lydmålinger i tandklinikker, heriblandt et amerikansk studie fra 2016*, der konkluderer, at støjen er værst, når både sug og bor er i gang på samme tid. Her kan støjniveauet komme op på 94­96 dB, hvor Arbejdstilsynets maks.­-grænse er 85 dB. Pernille Poulsen og Rebecca Pinstrul Mosdal peger derfor på, at støjen i klinikkerne potentielt kan være et arbejdsmiljømæssigt problem, og at det derfor anbefales at bruge hørebeskyttelse for at undgå arbejdsskader.

Kilde: Poulsen P & Mosdal RP, Støj på tandklinikker, Institut for Odontologi og Oral Sundhed – Tandplejeruddannelsen.

*Myers J, John A, Kimball S, & Fruits T. (November – December 2016). Prevalence of tinnitus and noise­induced hearing loss in dentists. (Set August 2023). Tilgængelig fra: URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5227015