Ny viden:

Størrelsen på periapikal opklaring ikke afgørende for behandlingsprognosen

Størrelsen på den periapikale læsion kan ikke betragtes som en definitiv prognostisk faktor for de tre typer af endodontiske behandlinger, konkluderer iranske forskere. Dog er der tendens til, at små læsioner havde bedre prognose.

Det er en udbredt antagelse, at prognosen for behandling af en periapikal parodontitis er dårligere, jo større læsionen er. En ny systematisk oversigt, som iranske forskere har udarbejdet, giver imidlertid ikke belæg for denne antagelse. 

Oversigten inkluderer 42 kohortestudier og to randomiserede kontrollerede studier. 32 af undersøgelserne var dog af så dårlig kvalitet, at de ikke kunne indgå i metaanalyser.

Forskellene var imidlertid ikke statistisk signifikante

Analyserne er derfor baseret på fem studier om kanalbehandling, fire om ortograd revisionsbehandling og tre om periapikal kirurgi. 

Ved alle tre behandlingstyper var succesraten en smule større for små læsioner end for store: 1,04 gange større ved kanalbehandling; 1,11 ved revisionsbehandling og 1,06 ved periapikal kirurgi. Forskellene var imidlertid ikke statistisk signifikante. 

Forfatterne konkluderer, at størrelsen på den periapikale læsion ikke på det foreliggende grundlag kan betragtes som en definitiv prognostisk faktor for de tre typer af endodontiske behandlinger. De påpeger dog også, at der i de få undersøgelser, der havde observationstider på mere end to år, var tendens til, at små læsioner havde bedre prognose. Der er derfor behov for flere velgennemførte langtidsundersøgelser på området. 

Baseri M, Radmand F, Milani AS et al. The effect of periapical lesion size on the success rate of different endodontic treatments: a systematic review and meta-analysis. Evid Based Dent 2023;24:43.