Dansk forskningsnyt:

Kan stamceller fra fedtvæv forbedre udfaldet efter sinusløftproceduren?

Tilførsel af allogene stamceller fra fedtvæv forbedrede ikke de radiologiske resultater efter sinusløftproceduren med bovint knogletransplantat, konkluderer forskere.

Stamceller udvundet fra fedtvæv finder i stigende grad anvendelse inden for knogleregeneration. Danske forskere har derfor undersøgt, om tilførsel af allogene stamceller fra fedtvæv kan forbedre det radiologiske udfald efter sinusløftproceduren med anvendelse af deproteiniseret bovint knogletransplantat. 

I studiet indgik 18 minigrise, der fik foretaget åbent sinusløft i både højre og venstre side af overkæben. Efter randomisering blev der i den ene side (testsiden) indlagt knogletransplantat plus stamceller, mens der i modsat side (kontrolsiden) blev indlagt knogletransplantat uden stamceller. Transplantatets volumen og knogletæthed blev vurderet ved hjælp af CT-scanning umiddelbart efter operationen samt en, to og fire måneder senere. 

Efter fire måneder var transplantatets volumen signifikant større i kontrolsiden sammenlignet med testsiden (P = 0,01). Knogletætheden steg signifikant i begge sider i løbet af forsøgsperioden (P < 0,001), og efter fire måneder var knogletætheden signifikant højere i kontrolsiden sammenlignet med testsiden (P = 0,01).

Forfatterne konkluderer, at tilførsel af allogene stamceller fra fedtvæv tilsyneladende ikke forbedrede de radiologiske resultater efter sinusløftproceduren med bovint knogletransplantat. De påpeger dog, at de radiologiske data bør suppleres med histomorfometriske undersøgelser, før der kan drages endelige konklusioner om anvendeligheden af allogene stamceller i forbindelse med sinusløftproceduren og knogleopbygning. 

Studiet er udført i samarbejde mellem Aalborg Universitetshospital (Kæbekirurgisk Afdeling), Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Universitetet i Göteborg.

Projektet har opnået støtte fra Tandlægeforeningens Forskningsfond.

Starch-Jensen T, Spin-Neto R, Veiss-Pedersen P, Dahlin C, Bruun NH, Fink T. Radiographic outcome after maxillary sinus floor augmentation with allogeneic adipose tissue-derived stem cells seeded on deproteinized bovine bone mineral. A randomized controlled experimental study. J Craniomaxillofac Surg 2023;51:321-31.