Ny viden:

Kunstig pellikel modvirker biofilmdannelse

Nye forskningsresultater kan danne grundlag for udvikling af terapeutiske midler, der kan forebygge eller standse cariesudvikling, så invasive behandlinger kan undgås i fremtiden.

biofilmdannelse
Foto: Shutterstock

Det første trin i cariesprocessen er dannelse af biofilm på den erhvervede pellikel, og en canadisk forskergruppe har derfor valgt at fokusere på mulighederne for at forebygge caries på dette meget tidlige stadie. 

Gennem proteomanalyser af den naturligt forekommende pellikel har forskerne fundet frem til en række strukturer, der har antimikrobiel aktivitet, og fremstillet en kunstig pellikel baseret på disse elementer. I laboratoriet er prøvelegemer af human emalje blevet dækket med forskellige kunstige pellikler og efterfølgende eksponeret for Streptococcus mutans. Kolonisationen kunne i flere tilfælde forhindres, og nærmere analyser viste, at det især var forekomst af α-heliske strukturer i pelliklen, der var ansvarlig for den antimikrobielle virkning. 

Forskerne konkluderer, at disse resultater kan danne grundlag for udvikling af terapeutiske midler, der kan forebygge eller standse cariesudvikling, så invasive behandlinger kan undgås i fremtiden.

Moussa DG, Kung RW, Tse JS et al. Mechanistic insights into bioengineered antibiofilm enamel pellicles. J Dent Res 2023;102:743-51.