Ny viden:

Peptid bidrager til remineralisering af initiale carieslæsioner

Behandling med P11-4 forbedrede chancerne for standsning af cariesprocessen og reducerede risikoen for kavitetsdannelse, viser en ny systematisk oversigt.

Amerikanske forskere introducerede i 2017 et nyt koncept til remineralisering af initiale carieslæsioner: Et peptid ved navn P11-4 absorberes i læsionen, hvor det danner lange kæder, som tiltrækker calcium-, fosfat- og hydroxidioner og fremmer dannelse af hydroxylapatit. Systemet er afprøvet i flere kliniske studier, og amerikanske forfattere har nu udarbejdet en systematisk oversigt og metaanalyse over de kliniske resultater. 

Forfatterne betegner resultaterne som lovende

Analysen er baseret på seks studier, hvoraf to er randomiserede kontrollerede studier, mens de øvrige er split-mouth-studier. Initiale læsioner behandlet med P11-4 blev sammenlignet med læsioner, der var ubehandlede, placebobehandlede eller behandlet med fluoridlak. Observationstiderne var 6-12 måneder (for cariesprogression dog 24 måneder). I alt gennemførte 202 patienter undersøgelserne. 

Resultaterne tydede på, at behandling med P11-4 forbedrede chancerne for standsning af cariesprocessen (relativ risiko 1,82) og reducerede risikoen for kavitetsdannelse (relativ risiko 0,32). Desuden blev læsionernes størrelse i gennemsnit reduceret med 32 %. NNT-værdien (dvs. det antal læsioner, der skal behandles for at ”redde” én læsion) blev beregnet til 2,8 for standsning af processen. 

Forfatterne betegner resultaterne som lovende, men understreger, at alle de inkluderede studier havde moderat til høj risiko for bias. Der er således behov for flere studier af høj kvalitet på området.

Keeper JH, Kibbe LJ, Thakkar-Samtani M et al. Systematic review and meta-analysis on the effect of self-assembling peptide P11-4 on arrest, cavitation, and progression of initial caries lesions. J Am Dent Assoc 2023;154:580-91.