Ny viden:

ChatGPT varsler en ny æra inden for oral medicin

Med ChatGPT kan klinikere forbedre deres diagnostiske færdigheder, følge med i de nyeste trends og tage kliniske beslutninger på et veloplyst grundlag.

Kunstig intelligens
Illustration: Shutterstock

ChatGPT er af Dansk Sprognævn udnævnt til årets ord 2023, og ifølge en ledende artikel i det ansete tidsskrift ”Oral Sur­gery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology” er denne nye teknologi på vej til at revolutionere den orale medicin.

ChatGPT giver tandlæger med interesse for oral medicin hurtig adgang til et enormt katalog af medicinsk informati­on. Den nyeste viden og de aktuelle kliniske anbefalinger og behandlingsvejledninger for diverse orale sygdomstilstande kan hentes med få klik. Klinikerne kan dermed forbedre deres diagnostiske færdigheder, følge med i de nyeste trends og tage kliniske beslutninger på et veloplyst grundlag. Tekno­logien er således et værdifuldt bidrag i det daglige kliniske arbejde og i forbindelse med efteruddannelse og videreud­dannelse.

Patienter kan stille spørgsmål, beskrive deres symptomer og få relevante og forståelige forklaringer fra ChatGPT. De kan derigennem opnå en større indsigt i deres diagnoser og behandlingsmuligheder og få gode råd til, hvad de selv kan gøre for at bedre tilstanden. På baggrund af individuelle pa­tientoplysninger om medicinforbrug, andre sygdomme, al­lergier og livsstilsfaktorer kan ChatGPT bidrage til udarbej­delse af behandlingsplaner, som er nøje tilpasset den enkelte patient. Især kan patienter med handicaps eller stor afstand til nærmeste tandlæge have stor fordel af denne mulighed.

Forfatterne understreger, at systemet kun kan fungere opti­malt, hvis fagpersoner løbende fodrer det med opdateringer om den nyeste viden. Det kræver også en del justeringer, før alle krav til patientsikkerhed og databeskyttelse er overholdt.

de Souza LL, Lopes MA, Santos-Silva AR et al. EDITORIAL. The potential of ChatGPT in oral medicine: a new era of patient care? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2024;137:1-2