Ny viden:

Ny metode til måling af fyldningsmaterialers holdbarhed

Kompositmaterialet var mere resistent end glasionomer og glashybrid over for den kom­bination af mekaniske og kemiske belastninger, der indgik i testen. Det konkluderer forskere fra NIOM i Oslo.

Forskere fra NIOM i Oslo har testet holdbarheden af tre fyldningsmaterialer ved hjælp af en ny laboratoriemetode, der simulerer de belastninger i form af attrition, abrasion og erosion, materialerne må forventes at blive udsat for in vivo igennem seks måneder.

Standardiserede prøvelegemer (n = 6 pr. gruppe, farve A2) af et kompositmateriale (Filtek Z250VR), et glasionomer (Fuji IX GPVR) og et glashybrid (Equia ForteVR) blev først udsat for maskinel tandbørstning svarende til 2 minutter om dagen i seks måneder. Dernæst blev de skiftevis nedsænket i kunstig saliva (pH 7) og (Pepsi MAX®, pH 2,3) et antal gange, der svarede til seks måneders brug af denne læskedrik. En­delig blev de udsat for sam­menstød med en stålkugle svarende til seks måneders tyggeaktivitet.

Kompositmaterialet var på begge parametre signifikant mere modstandsdygtigt end glasionomer og glashybrid

Efter disse belastninger havde alle tre materialer sig­nifikant større overfladeruhed og signifikant mindre hård­hed end før eksperimentet (P < 0,05). Kompositmaterialet var på begge parametre signi­fikant mere modstandsdygtigt end glasionomer og glashy­brid (P < 0,05). Til gengæld ændrede kompositmaterialet i modsætning til de to andre materialer farvetone i løbet af forsøgsperioden – fra A (rødlig/brunlig) til C (grålig).

Forskerne konkluderer, at kompositmaterialet var mere resistent end glasionomer og glashybrid over for den kom­bination af mekaniske og kemiske belastninger, der indgik i testen, og dermed formentlig bedre egnet som restaurerings­materiale posteriort i tandrækkerne, hvor tyggebelastningen er højest. De påpeger dog, at det ideelle materiale til denne type restaureringer stadig ikke er fundet.

Mulic A, Ruud A, Stenhagen IR et al. Deterioration of direct restorative materials under erosive conditions with impact of abrasion and attrition in vitro. Biomater Invest Dent 2023;10:2202211.