131 mio. kr. til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen:

Økonomien og ventelisterne er fortsat pressede

41 kommuner har netop fået del i puljen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje i forbindelse med udvidelsen af den vederlagsfri tandpleje. Men pengene rækker ikke langt, mener både formanden for offentligt ansatte tandlæger og overtandlæge i Middelfart Kommune

Tekst: Nanna Fløjborg

Der er penge på vej til 41 kommuner til at udvide kapaciteten i børne- og ungdomstandplejen. 
Det har Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelt i forbindelse med, at der bliver uddelt 131 mio. kr. 
af den såkaldte anlægspulje på i alt 240 mio. kr.

Og pengene falder et tørt sted. Mange kommuner er presset på kapaciteten efter udvidelsen af den vederlagsfri tandpleje til de 18-21-årige. Men selv om det kan lyde af mange penge, er kommunernes tandklinikker stadig presset, mener formanden for offentligt ansatte tandlæger i Tandlægeforeningen. 

 – Det er selvfølgelig en stor glæde, at man vælger at prioritere tandsundhed, og at man tilbage i 2022 valgte at tilføre flere penge til vores område. 131 mio. kr. er mange penge, men det rækker desværre ikke langt ude i de enkelte kommuner. Vi ser, at børne- og ungdomstandplejen er rigtig presset mange steder, og man kæmper for at få økonomien til at hænge sammen i takt med udvidelsen af den vederlagsfri tandpleje, siger Stine Brems Mørcholdt.

Pengene forslår ikke
I Middelfart Kommune søgte man om 9,5 mio. kr., men fik tildelt under halvdelen, nemlig 3,8 mio. kr.

– Da jeg skrev ansøgningen, havde jeg i forvejen skåret helt ind til benet. Jeg er selvfølgelig lettet over, at vi har fået nogle penge, men de forslår ikke. For at vi kan have kapacitet til de 4-500 ekstra patienter, vi får pr. årgang i kommunen, har vi foreslået, at vi må udvide tandplejen med tre nye klinikker. Det kan vi ikke for knap 4 mio. kr. I bedste fald rækker det til 1,5-2 klinikker, forudsat at kommunalbestyrelsen samtidigt går med til 
at finansiere en del af udvidelsen, siger Michael Andersen.

Og det er på et tidspunkt hvor mange kommuners økonomi i forvejen er pressede. 
Han står overordnet tilbage med en frustration over, at han ikke kan gennemskue, hvilke kriterier der har ligget til grund for de specifikke beløb, der er givet til hver kommune. 

– Jeg savner en gennemsigtighed i, hvorfor de forskellige kommuner får tildelt de penge, de gør. Hvad er kriterierne? Samtidig mener jeg, at man politisk ikke har taget højde for, at den kommunale tandpleje i forvejen var presset, bl.a. pga. en kæmpe coronapukkel. Jeg synes, at det er ærgerligt, at der i medierne har været en kritik af ventelisterne i den kommunale tandpleje og af tandlægerne. Det er simpelthen ikke deres skyld, at man politisk har udsultet det her system og ikke har tilføjet de nødvendige midler eller sørget for at uddanne tilstrækkeligt med tandlæger, siger Michael Andersen. 

Middelfart Kommune havde i oktober 2020 en venteliste på 3.000 patienter, hvilket nu er nedbragt til 7-800 patienter. Når de nye årgange er implementeret, får kommunen 1.800-2.000 ekstra patienter. 

Anlægspulje

Med finansloven for 2022 blev der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til en anlægspulje, der har til formål at understøtte, at kommunerne har mulighed for at udvide den bygnings- og udstyrsmæssige kapacitet i takt med den gradvise udvidelse af målgruppen. Med puljen udmøntes midlerne afsat for 2024 og 2025, og i alt 41 kommuner har fået tildelt penge, hvor Odense Kommune har fået den største andel på 18,6 mio. kr., mens Viborg Kommune har fået den mindste med 216.445 kr.