Ny viden:

Særligt mikrobiom hos parodontitispatienter med Alzheimers sygdom

Forekomsten af parodontitisbakterier subgingivalt hos patienter med AD indebærer en risiko for forværring af den parodontale tilstand, påpeger en ny koreansk undersøgelse.

ALZHEIMERS SYGDOM (AD) er en af de mange tilstande, der synes at have sammenhæng med parodontitis. Fx har personer med 10 års parodontitiserfaring 1,7 gange højere risiko for at udvikle denne alvorlige demenssygdom. Ifølge en ny koreansk undersøgelse kan en del af forklaringen herpå måske findes i det subgingivale mikrobiom.

Forskerne har undersøgt mikrobiomet hos 29 parodontitispatienter, hvoraf 15 led af AD og 14 var kognitivt upåvirkede. Der viste sig to markante tendenser:
Det subgingivale mikrobiom hos patienter med AD var mere komplekst end hos kontrolgruppen, og forekomsten af parodontale patogener var højere end i kontrolgruppen. Det drejede sig især om Prevotella-arter, fusobakterier, saccharibakterier og spirokæter.

AD-patienter bør underkastes særlig intensiv parodontal behandling

Undersøgelsen er et tværsnitsstudie, så der kan ikke drages konklusioner om eventuelle årsagssammenhænge mellem mikrobiomets sammensætning og demenssygdommen. Men forfatterne påpeger, at forekomsten af parodontitisbakterier subgingivalt hos patienter med AD indebærer en risiko for forværring af den parodontale tilstand. De anbefaler derfor, at AD-patienter underkastes særlig intensiv parodontal behandling og overvågning.

Na HS, Jung N-Y, Song Y et al. A distinctive subgingival microbiome in patients with periodontitis and Alzheimer's disease compared with cognitively unimpaired periodontitis patients. J Clin Periodontol 2024;51:43-53.