Ny viden:

Stor patienttilfredshed efter implantatbehandling

Norske patienter, er generelt set yderst tilfredse med deres implantatbehandling, det er hovedbudskabet i en ny norsk spørgeskemaundersøgelse.

Implantat

NORSKE PATIENTER, er stort set yderst tilfredse med deres implantatbehandling, hvis man spørger dem otte år efter indsættelsen. Det er hovedbudskabet i en ny norsk spørgeskemaundersøgelse. 

I 2022 sendte forskerne bag studiet et spørgeskema ud til alle personer, der i 2014 var blevet rehabiliteret med implantater i 11 udvalgte amter (n = 3.324). Spørgsmålene drejede sig bl.a. om patienttilfredshed, det æstetiske resultat, tyggefunktion, mulighederne for renhold af den implantatbårne protese samt bivirkninger. 

Knap halvdelen af patienterne (n = 1.299) besvarede spørgeskemaet, og af dem var 90 % tilfredse eller meget tilfredse med behandlingsresultatet, selvom 44,2 % rapporterede komplikationer af teknisk eller biologisk art. Patienter, som havde mistet tænder på grund af parodontitis, oplevede større forbedring af tyggefunktionen end patienter, der havde mistet tænder af andre årsager, og de følte sig også bedre informeret om behandlingsalternativer. Til gengæld oplevede de flere komplikationer end de øvrige patienter. 

Generelt var ældre patienter mere tilfredse med behandlingen end yngre. De to vigtigste årsager til manglende patienttilfredshed var komplikationer til behandlingen og mangelfuld information inden behandlingen. 

Forfatterne opfordrer klinikere til at overveje forhold som alder, informationsniveau og årsager til tandtab i forbindelse med behandlingsvalg og -planlægning. 

Mauland EK, Bull VH, Melbye E et al. Patient-reported outcomes following dental implant rehabilitation according to reason for missing teeth: A survey from a Norwegian population 8 years following treatment. J Clin Periodontol 2024;51:135-44.