Annonce
Ny start:

”Skolen er lige nu inde i en kæmpe udvikling

Ole Hovgaard har sagt farvel til den kommunale tandpleje i Silkeborg Kommune og er startet i en nyoprettet stilling som klinikleder ved det nye Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet.

NY START.
Ole Hovgaard er blevet klinikleder ved det nye Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet
Tekst: Trine Ganer / Foto: Andreas Bang Kirkegaard

Hvem: Ole Hovgaard  //  60 år

Hvad: Fra overtandlæge i Silkeborg Kommune til nyoprettet stilling som klinikleder ved det nye Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

Tandlægeskolen og SKT er midt i en fusion. Hvorfor er den fusion nødvendig?  
– Det er den, fordi de studerende efter studiet skal matche den virkelighed, de kommer ud i – både nu og i fremtiden. En virkelighed, der i udpræget grad bygger på teamwork og uddelegering. Her er det bydende nødvendigt, at de enkelte fagprofessioner kender hinandens kompetencer og allerede fra studietiden er trænet i at udnytte disse i dagligdagen. 

Hvorfor er det spændende at skulle være med i ledelsen af den sammenlægning?
– Det er en stor ledelsesmæssig udfordring at planlægge og drive en fusionsproces. Min erfaring siger mig, at grebet rigtigt an skaber processen en vældig energi overalt i organisationen. Vanens magt sættes så at sige ud af kraft. Det skaber drivkraft. Skolen er lige nu inde i en kæmpe udvikling. 

Vanens magt sættes så at sige ud af kraft. Det skaber drivkraft 

Ole Hovgaard

Ser du behov for at ændre på indholdet i odontologiske uddannelser?
– I meget høj grad. Startskuddet har lige lydt til udarbejdelse af nye studieordninger for tandlæge- og plejeruddannelsen i Aarhus. Vi skal opnå bedre sammenhæng mellem de teoretiske ”grundfag” og de kliniske fag. Nye emner skal erstatte forældet stof. 

Vil de studerende få mere klinisk undervisning på uddannelsen fremover?
– Det er urealistisk at få studietiden forlænget, så ønsket kalder på nytænkning. At blive skarp til diagnostik, behandlingsplanlægning og kommunikation kræver patienter ”i stolen”. Udenlandske erfaringer viser derimod, at træning i fx præparationsteknik og materialehåndtering kan indlæres langt mere effektivt på højteknologiske simulationsklinikker end ude på de kliniske afsnit. Det er en af de veje, vi skal overveje. 

CV

  • 1988-2001:    Selvstændig praktiserende tandlæge 
  • 1988-2002:    Klinisk lærer/afdelingstandlæge 
  • 2001-2005:    Amtstandlæge, Viborg-Ringkøbing Amter 
  • 2005-2015:    Ledende overtandlæge, Region Midt 
  • 2015-2017:     Overtandlæge, Silkeborg Kommune 
  • 2017:     Klinikleder, IOOS, Aarhus Universitet
Kommentarer
Annonce