Ny start:

”Skolen er lige nu inde i en kæmpe udvikling

Ole Hovgaard har sagt farvel til den kommunale tandpleje i Silkeborg Kommune og er startet i en nyoprettet stilling som klinikleder ved det nye Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet.

Tekst: Trine Ganer / Foto: Andreas Bang Kirkegaard

Hvem: Ole Hovgaard  //  60 år

Hvad: Fra overtandlæge i Silkeborg Kommune til nyoprettet stilling som klinikleder ved det nye Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

Tandlægeskolen og SKT er midt i en fusion. Hvorfor er den fusion nødvendig?  
– Det er den, fordi de studerende efter studiet skal matche den virkelighed, de kommer ud i – både nu og i fremtiden. En virkelighed, der i udpræget grad bygger på teamwork og uddelegering. Her er det bydende nødvendigt, at de enkelte fagprofessioner kender hinandens kompetencer og allerede fra studietiden er trænet i at udnytte disse i dagligdagen. 

Hvorfor er det spændende at skulle være med i ledelsen af den sammenlægning?
– Det er en stor ledelsesmæssig udfordring at planlægge og drive en fusionsproces. Min erfaring siger mig, at grebet rigtigt an skaber processen en vældig energi overalt i organisationen. Vanens magt sættes så at sige ud af kraft. Det skaber drivkraft. Skolen er lige nu inde i en kæmpe udvikling. 

Vanens magt sættes så at sige ud af kraft. Det skaber drivkraft 

Ole Hovgaard

Ser du behov for at ændre på indholdet i odontologiske uddannelser?
– I meget høj grad. Startskuddet har lige lydt til udarbejdelse af nye studieordninger for tandlæge- og plejeruddannelsen i Aarhus. Vi skal opnå bedre sammenhæng mellem de teoretiske ”grundfag” og de kliniske fag. Nye emner skal erstatte forældet stof. 

Vil de studerende få mere klinisk undervisning på uddannelsen fremover?
– Det er urealistisk at få studietiden forlænget, så ønsket kalder på nytænkning. At blive skarp til diagnostik, behandlingsplanlægning og kommunikation kræver patienter ”i stolen”. Udenlandske erfaringer viser derimod, at træning i fx præparationsteknik og materialehåndtering kan indlæres langt mere effektivt på højteknologiske simulationsklinikker end ude på de kliniske afsnit. Det er en af de veje, vi skal overveje. 

CV

  • 1988-2001:    Selvstændig praktiserende tandlæge 
  • 1988-2002:    Klinisk lærer/afdelingstandlæge 
  • 2001-2005:    Amtstandlæge, Viborg-Ringkøbing Amter 
  • 2005-2015:    Ledende overtandlæge, Region Midt 
  • 2015-2017:     Overtandlæge, Silkeborg Kommune 
  • 2017:     Klinikleder, IOOS, Aarhus Universitet
Kommentarer