Behandling af multipel tandagenesi

Oversigtsartikel Dato: 14.12.2009

Prævalensen af patienter med multipel tand agenesi (mangel på seks eller flere permanente tænder) er ca. 0,16 % i Danmark. På grund af de ofte udtalte dentoalveolære og ansigtsmorfologiske forandringer kan behandlingen af disse patienter være kompleks med et udtalt behov for en tværfaglig indsats. Optimal behandling forudsætter tidlig diagnostik, tværfaglig behandlingsplanlægning, god koordination mellem de forskellige behandlere og en god portion tålmodighed fra patienternes side. Der er ofte tale om langvarige og komplicerede behandlingsforløb, som inkluderer ortodonti, kirurgi og protetik, og hvor den endelige rekonstruktive behandling først kan færdiggøres efter afsluttet vækst via Regionstandplejen, de Odontologiske Landsdels- og Videncentre og de kæbekirurgiske afdelinger. I artiklen understreges betydningen af tidlig diagnostik og interceptiv behandling, som kan være afgørende for omfanget og kompleksiteten af den samlede behandling.

Treatment of patients with severe hypodontia: The prevalence in Denmark of patients with multiple, congenitally missing permanent teeth is about 0.16 %. Due to the frequently marked growth disturbance of the dento-alveolar areas as well as the facial skeleton, the treatment may be complex and necessitates an interdisciplinary approach. A successful treatment outcome implies early diagnosis and comprehensive treatment planning with good coordination and timing of the individual treatment phases as well as good patient cooperation. The treat- ment is often long-lasting and includes orthodontic, surgical, and prosthodontic treatment. Early implementation of intermediate orthodontic treatment is especially emphasized to prevent a deep impact on the facial appearance, thus avoiding or minimizing the need of later major surgical and prosthodontic interventions.