Bløddelsforandringer i sinus maxillaris vurderet ved Cone Beam-scanning

Originalartikel Dato: 16.06.2010

Bløddelsforandringer i sinus maxillaris som følge af sinuitis forekommer hyppigt og i mange grader, og sinus kan tillige rumme cyster af forskellig art. Bløddelsstatus i sinus maxillaris kræver opmærksomhed ved planlægning af implantatbehandling i overkæbens sideregioner. Det gælder dels ved løft af slimhinden, dels ved augmenterende behandling med autolog knogle eller knoglesubstitutter. I artiklen gennemgås bløddelsstatus i sinus maxillaris hos 96 konsekutivt undersøgte patienter, som var henvist til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen i København, og som undersøgtes tredimensionalt med Cone Beam-scanning. Slimhinden blev i 43 % af tilfældene bedømt som patologisk forandret. I 20 % af de undersøgte sinus forekom pseudocyster, enten solitært, eller som led i mere omfattende bløddelsudfyldninger.

Changes in soft tissue conditions in the maxillary sinus evaluated by cone beam scanning: Soft tissue changes in the maxillary sinus following sinusitis are frequent, and cysts and other pathological changes may occur as well. The condition of the lining mucosa, as well as osseous augmentation, needs attention when planning dental implant installation in the maxillary posterior regions, during mucosal lift procedures. The soft tissue condition of the maxillary sinus was analysed in 96 patients referred for radiographic examination at the School of Dentistry, Copenhagen, and examined by cone-beam-scanning. 43 % of the sinuses were evaluated as pathological. In 20 % of the examined sinuses major soft tissue changes or pseudocysts were identified.