Faglig kommentar: Profylaktisk anvendelse af antibiotikum i Danmark

Faglig kommentar Dato: 15.03.2012

Klinisk relevans: