Några hudsjukdomar och dess orala manifestationer

Oversigtsartikel Dato: 23.02.2012

Munhålans lokalisation i gränssnittet mellan hud och magtarmkanal, återspeglar den patologi, som man finner i de orala vävnaderna. Oral lichen planus och slemhinnepemfigoid har sina motsvarigheter inom dermatologin. I denna artikel presenteras dessa två orala slemhinneförändringar och hur de manifesterar sig på huden. Artikeln understryker också, att tandläkaren har en viktig roll när det gäller att tidigt identifiera oral cancer.

Klinisk relevans:

Some skin diseases and their oral manifestations
The fact that the oral cavity is located at the interface between the skin and the rest of the gastrointestinal tract influences the pathological conditions of the oral mucosa. This paper focuses on oral lichen planus and mucosal pemphigoid as two common oral mucosal lesions, which have the counterparts in skin pathology. The paper also deals with malignant tumours of the oral mucosa and skin and emphasises the importance of early diagnosis for prognosis of these diseases.