Anvendelse af fluoridforbindelser i tandlægpraksis

Oversigtsartikel Dato: 25.09.2013

Fluorid har en veldokumenteret positiv effekt på caries. Fluorid nedsætter cariesprogressionshastigheden. Formålet med denne artikel er kort at beskrive, hvad fluorid er, hvordan virkningsmekanismen er på caries, og hvilke fluoridprodukter der er til brug i hjemmet og i tandlægepraksis. I Danmark har vi valgt at fokusere på tandbørstning og brug af fluortandpasta som vores basis for at kontrollere sygdommen caries og ikke systemisk indgift af fluorid som tabletter eller ved kunstigt at fluoridere drikkevandet, bordsaltet eller mælk. Professionelt applicerer vi højfluoridprodukter som 2 % NaF opløsning eller Duraphat lak, fordi der dannes calciumfluorid, som ligger som et depot af fluorid i flere måneder og hermed nedsætter progressionshastigheden i forhold til, hvis calciumfluoridet ikke havde været der. Artiklen afsluttes med guidelines for brug af fluorider.

Klinisk relevans:

Use of fluoride vehicles in dental practices: Fluoride has a positive effect on caries by reducing the progression rate. The aim of this paper is to describe what fluoride is, how it works on caries, and what kind of products can be used at home as well as professionally. In Denmark we have choosen to focus on toothbrushing using fluoridated toothpaste as basis for controlling caries, rather than encourge systemic intake of fluoride from tablets, or by artificially fluoridating the drinking water, the table salt or the milk. Professionally we use local applications of high fluoride products as 2% NaF solution or Duraphat, because this creates calcium fluoride, which act as a depot of fluoride for several months. The paper finishes with a short guideline for use of fluorides.