Glossitis rhombica mediana kan imitere malign tumor på tungen

Kasuistik Dato: 27.02.2014

Baggrund – Glossitis rhombica mediana er en benign tilstand på tungen med ukendt genese. Incidensen er 0,01-1 %. Svampeinfektion og tryk mod ganen har været foreslået som ætiologisk betydende. Patienttilfælde – Der præsenteres en patient, der blev udredt på mistanke om en malign tumor på tungeryggen, men som viste sig at have glossitis rhombica mediana. Konklusion – Slimhindeforandringer som denne bør altid hurtigt udredes med biopsi, da maligne tumorer og relativt sjældent forekommende behandlingskrævende infektioner, eksempelvis actinomyces og syfilis, i nogle tilfælde kan fejltolkes som mindre alvorlige tilstande såsom glossitis rhombica mediana.

Klinisk relevans:

Glossitis rhombica mediana may imitate a malignant tumour: Background – Glossitis rhombica mediana is a benign disease of the tongue with unknown origin. The incidence is 0.01-1 % and fungal infection and pressure against the hard palate is suspected to be involved in the pathogenesis. Case study – We here present a case of a patient suspected to have a malignant tumour of the tongue, but who turned out to have glossitis rhombica mediana. Conclusion – Patients with pathology of the mucosal surfaces of the oral cavity should always be assessed rapidly since they can represent malignant tumours or infections i.e. actinomyces or syphilis. These severe diseases can mimic less serious entities like glossitis rhombica mediana.