Efficacy of cone beam computed tomography for assessment of impacted mandibular third molars: a review based on a hierarchical model of evidence

Sekundær artikel Dato: 08.04.2024

Effekten af at anvende CBCT til at vurdere tredjemolarer i underkæben: En røntgenundersøgelse af visdomstanden i underkæben ud - føres for at hjælpe kirurgen med at lægge en behandlingsplan. Panoramaundersøgelse har været den foretrukne metode til at supplere eller erstatte en periapikal optagelse; men når de kon - ventionelle optagelser viser en overprojektion mellem tredjemolaren og c. mandibulae, og der samtidig er specifikke radiologiske tegn, der indikerer en tæt kontakt mellem n. alv. inf. og tanden, kan der være indikation for at foretage en 3-d-undersøgelse med Cone Beam computer-tomografi (CBCT). Denne oversigtsartikel summerer videnskabelige artikler, der har beskrevet effekten af at anvende CBCT til at vurdere tredje molar i underkæben før fjernelse, og klassificerer disse artikler ved hjælp af en sekstrins hierarkisk model, først publiceret af Fryback og Thornbury (1991). Niveau 1-3 i modellen indeholder studier på lavt evidensniveau, hovedsageligt omfattende tekniske parametre for CBCT-metoden og den diagnostiske rigtighed af billederne. Niveau 4-6 i modellen indeholder studier på højere evidensniveau, idet sådanne studier vurderer røntgenmetodens effekt på behandlingsplanen og på behandlingens resultat, dvs. om patienten har haft gavn af, at denne metode blev anvendt i stedet for en konventionel metode, og niveau 6 ser desuden på effekten for samfundet, herunder de økonomiske omkostninger ved metoden. Der eksisterer ganske få studier, der har undersøgt, om CBCT før fjernelse af en tredje molar i underkæben har nogen effekt for patienten. Foreløbigt må det antages, at CBCT kan anvendes, hvis der er mulighed for, at CBCT-undersøgelsen vil ændre behandlingsplanen for patienten. Der er flere studier i gang med det formål at vurdere, om undersøgelsen er til gavn for patienten.

A radiographic examination of mandibular third molars is meant to support the surgeon in establishing a treatment plan. For years panoramic (PAN) imaging has been the first choice method; however, where an overprojection is observed between the third molar and the mandibular canal and when specific signs suggest a close contact between the molar and the canal, cone beam computed tomography (CBCT) may be indicated. The present review provides an evaluation of the efficacy of CBCT for assessment of mandibular third molars using a six-tiered hierarchical model by Fryback and Thornbury (1991). Levels 1-3 include studies on low evidence levels mainly regarding the technical capabilities of a radiographic method and the diagnostic accuracy of the related images. Levels 4-6 include studies on a higher level of evidence and assess the diagnostic impact of a radiographic method on the treatment of the patient in addition with the outcome for the patient and society including cost calculations. Only very few high-evidence studies on the efficacy of CBCT for radiographic examination of mandibular third molars exist and in conclusion, periapical or PAN examination is sufficient in most cases before removal of mandibular third molars, but CBCT may be suggested when one or more signs for a close contact between the tooth and the canal are present in the 2D image - if it is believed that CBCT will change the treatment or the treatment outcome for the patient. Further research on highevidence levels is needed.