Sårbare børn og unge i tandplejeregi i Danmark

Fokusartikel Dato: 05.04.2024

Hvorledes identificeres sårbare børn og unge i tandplejeregi i Danmark?

I denne artikel sættes fokus på danske sårbare børn og unge i tandplejeregi og på udviklingen i Danmark siden 2009. En dansk spørgeskemaundersøgelse om tandplejens erfaring fra 2008 omtales kort. Der lægges vægt på det odontologiske teams rolle i forbindelse med at identificere de udsatte grupper af børn og unge samt på, hvorledes man hensigtsmæssigt tilgår og handler adækvat overfor børn og unge.

Klinisk relevans:

Tandplejeteamet har som en del af den gruppe af fagpersoner, som har omgang med børn, pligt til at hjælpe med til at beskytte børn og til at
drage omsorg for dem, hvis der er mistanke om, at et barn har været eller bliver udsat for overgreb eller omsorgssvigt. Faglig indsigt om omsorgssvigt og overgreb samt færdigheder til at kunne foretage hensigtsmæssige og adækvate handlinger i sådanne situationer er derfor en del af tandplejeteamets faglighed.

Vulnerable children and adolescents in dental practices in
Denmark
The present article focuses on: 1. Danish vulnerable children and adolescents coming to dental clinics for dental care, and 2. the development within this field in Denmark since 2009. A Danish survey on the attitudes and knowledge on child abuse and neglect of dentists and dental hygienists from 2008 are briefly discussed. In the present article, the emphasis is on the role of the dental team in the identification of the vulnerable children and adolescents and on how to meet and treat this group of patients in a reasonable and adequate way.