Dentale keramer – Typer og egenskaber

Oversigtsartikel Dato: 05.12.2016

Udviklingen inden for dentale keramer har været formidabel i de senere år. Vi har nu fået en række forskellige produkter til rådighed. Materialerne er temmelig avancerede, og det kræver indsigt at håndtere dem rigtigt og ikke mindst vælge, hvilket materiale der er bedst egnet i forskellige situationer. Denne artikel giver en oversigt over forskellige typer dentale keramer samt en beskrivelse af klassificering, mekaniske egenskaber og fremstillingsmetoder. De nye zirkoniamaterialer er beskrevet særskilt.

Klinisk relevans:

Forskellige keramiske mate-rialer egner sig til forskellige kliniske situationer. Kendskab til de forskellige materialers muligheder og begrænsninger vil øge sandsynligheden for at gøre patienterne tilfredse med deres restaureringer.

Dental ceramics – Classification and properties ​
Development within dental ceramics has been formidable in re-cent years. We have a whole range of materials available. Some of these are highly advanced materials and requires knowledge and competence in order to use them correctly. This paper de-scribes the different dental ceramics available today including a classification, mechanical properties and a description of pro-cessing techniques with emphasis on the new zirconia materials.